Vertrouwen – Het eerste Hemelse Wonder – Channeling

circleofwomenMijn boodschappen uit de hemel beginnen concrete vormen aan te nemen. Afgelopen weken mocht ik in drie gedeelten een channeling ontvangen voor de groep van 27 vrouwen die mee zullen gaan naar het vrouwenweekend ‘Gateway to Heaven’ van 1-5 mei in Rennes le Chateau. Tot aan het weekend mag ik in totaal 5 Hemelse Wonderen ontvangen voor de groep vrouwen. Op dit moment is het deelnemersaantal 9. We zitten dus nog niet aan de 27, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we uiteindelijk met 27 vrouwen zullen eindigen. Het eerste Hemelse Wonder gaat over Vertrouwen. In onderstaande channeling voor de groep lees je er alles over.

1) The more you trust the Universe, the more the Universe will take care of you.

HET EERSTE HEMELSE WONDER – Channeling voor de groep door Leonie.

Lieve dappere deelnemende vrouwen van het vrouwenweekend Gateway to Heaven,

Dit is een boodschap vanuit de hemel, die Leonie voor jullie ontvangt. Het weekend waar jullie aan deelnemen is niet zomaar een weekend. Het is zoals de titel aangeeft, een weekend waarin jullie gaan ervaren wat het is om de hemel op aarde te leven. Het leven is zoveel lichter dan jullie willen of durven te geloven. Dit komt omdat jullie het niet altijd lukt om volledig in verbinding te zijn met de goddelijke bron. Deze verbinding zal in dit weekend in ere worden hersteld. Hierdoor zullen jullie ervaren dat het leven moeiteloos zal zijn, omdat jullie het laatste koord dat jullie verbindt met het donkere verleden, achter jullie zullen laten.

27 vrouwen in een zielengroep

Dit weekend is niet zomaar voor iedereen. Het is bedoeld voor die vrouwen die in dezelfde zielengroep zijn als Celeste, Leonie en Sherida. Deze vrouwen zijn op een bijzondere manier met elkaar verbonden en kennen elkaar van eerdere levens waarin zij elkaar hebben liefgehaden hebben gesteund. Ook in dit leven zijn jullie op een bijzondere manier met elkaar verbonden. Sommige vrouwen zullen elkaar kennen, anderen nog niet maar in dit weekend zullen alle verbanden duidelijk worden die nodig zijn voor het individuele proces van iedere deelnemer.

Iedereen is gelijk

TripleGoddess2Celeste, Leonie en Sherida zijn aan jullie gelijkwaardig. Hoewel zij degenen zijn die het weekend zullen begeleiden en leiden, krijgen zij dezelfde uitdagingen als iedere andere deelnemende vrouw. Zij worden uitgedaagd om te vertrouwen in een positieve afloop. Afgelopen week hebben zij er voor gekozen om Labadous open te stellen voor een supportgroep. Dat hebben zij gedaan uit een behoefte aan financiële veiligheid.

Veiligheid en eerste chakra

Zoals de meesten van jullie weten is het eerste chakra verbonden met de essentie van het leven, het bestaansrecht. Velen van jullie zitten op dit niveau nog verstrikt met het verleden en durven nog niet volledig te vertrouwen op jullie eigen kunnen, grootsheid en kracht. Vooral de vrouwen die financiële problemen hebben vragen we om het voorbeeld van Leonie te volgen. Zij heeft het volste vertrouwen dat er 27 vrouwen zullen zijn, en wij zeggen jullie: deze zullen er zijn. Het weekend is bedoeld voor 27 vrouwen.

Persoonlijke channeling voor Bri, mijn tweelingziel

Leonie heeft twee weken geleden het eerste Hemelse Wonder gechanneld voor Bri. Zoals jullie weten zijn deze twee vrouwen op zielsniveau op een bijzondere manier met elkaar verbonden. Jullie noemen dit tweelingzielen, en hoewel jullie dit zo noemen kunnen we jullie zeggen dat er velen van jullie op zielsniveau een tweelingziel verbinding hebben. Vrouwen die er onvoorwaardelijk voor de ander willen zijn, die hun zuster alle geluk van de wereld gunnen en die elkaar steunen waar dat nodig is. Vrouwen die voelen dat ze van elkaar houden en dat ze elkaar nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen. Dat is waar dit weekend over gaat.

De weg naar moeiteloosheid

Jullie hebben elkaar nodig om de verbinding met het licht in jezelf volledig te herstellen zodat jullie in je grootsheid en kracht kunnen komen te staan en daarmee dienend kunnen zijn voor jezelf en voor de wereld. Want, hemelse vrouwen, we zijn onderweg naar een nieuwe wereld waarin de verbinding met het hart, hemel en wereld om je heen in een lijn staan, zodat jullie eindelijk de moeiteloosheid kunnen ervaren in jullie leven.

Leiders en gelijkwaardigheid

leiderschapLeonie, Sherida en Bri worden op dit moment uitgedaagd om in vertrouwen te blijven. Zij hebben als leiders van het weekend op dit moment ieder hun eigen individuele uitdagingen aan te gaan. We kunnen jullie zeggen dat deze groot zijn. Er is gehuild en gewanhoopt maar er is ook gelachen en volop gedroomd. Het is de bedoeling dat zij hun processen doorlopen hebben voor het weekend begint zodat zij vanuit innerlijke vrijheid en vanuit volledige verbinding met hun hart, ziel en baarmoeder, in het weekend aanwezig zijn.

Om alle deelnemende vrouwen die kampen met uitdagende situaties in hun leven te helpen, reiken we jullie nu het eerste Hemelse Wonder aan:

1) VERTROUWEN
The more you trust the Universe, the more the Universe will take care of you.

Lieve vrouwen, durven jullie te vertrouwen? Durven jullie je over te geven aan het verlangen van het hier en nu en daarbij volledig in je hart aanwezig te zijn? Durven jullie je over te geven aan dat wat zich nu aandient, durven jullie toe te geven aan de roep van het moment, hierbij alle bijbehorende emoties volledig te ervaren en dan vanuit de innerlijke stilte te doen wat er gedaan moet worden?

Inspiratiebron

stilteWe vragen jullie het voorbeeld van Sherida te volgen. In de afgelopen periode waarin veel zaken voor haar onduidelijk waren, gaf zij zich over aan de stilte en vroeg zij de engelen om hulp. Dat is wat zij steeds doet als zij niet begrijpt waarom iets gebeurt dat moeilijk of tegenstrijdig lijkt. We vragen jullie dat ook te doen en de engelen en ons als zielengroep van de Gateway to Heaven die jullie nabij staan, om hulp te vragen. Als je niets met engelen hebt, is dat ook goed. Vertrouwen huist namelijk in de diepste stilte van jouw mens zijn.

Ontmoet Jouw Waarheid in de stilte

In de stilte van jezelf ontmoet je Jouw Waarheid en die is voor iedereen anders. In de stilte liggen ook Jouw Antwoorden. Ga naar de stilte, ga naar je hart en durf te vertrouwen op de stem van je hart. Hoe meer je durft te vertrouwen dat wat het leven je geeft, precies is wat je nu op dit moment nodig hebt, hoe meer innerlijke rust je zult ervaren.

We vragen jullie ook het voorbeeld van Bri te volgen. Zij leeft in het licht van haar hart en verkeert op dit moment fysiek in uitdagende omstandigheden. Zij voelt per dag, per uur, nee per minuut wat zij nodig heeft afhankelijk van de situatie en maakt van hieruit de keuzes voor haar leven. Ze heeft het lef gehad om te vertrouwen op ons en is daarbij dwars door grote angsten gegaan. Zij vertrouwt op de Helende Kracht van de Gateway to Heaven voor iedere deelnemer.

Voorbeeldfunctie als spiegel

spiegelBri kijkt met compassie naar de wereld en heeft vertrouwen in ieder van jullie en in jullie grootsheid. Haar grootste uitdaging is om in de grootsheid van zichzelf te geloven, in het aardse fysieke bestaan. Daar heeft zij jullie vrouwen als gezamenlijke spiegels voor nodig want wij zeggen jullie: voor sommige vrouwen fungeert de groep in haar volledigheid als een spiegel voor de ziel. En hiermee fungeert zij als spiegel voor ieder van jullie persoonlijk.
Iedere deelnemende vrouw ontmoet in het weekend namelijk precies die spiegels die zij nodig heeft.

Loslaten

We vragen jullie om alle gedachten die nu bij jullie opkomen als je dit leest, los te laten. Jullie gedachten werken namelijk het meest belemmerend bij het leren leven vanuit je hart en bij het leren leven vanuit Vertrouwen. Laat alle gedachten los, geef je over aan het niet grote weten en heb er vertrouwen in dat precies datgene wat jij nodig hebt, op de juiste tijd aan jou zal verschijnen.

GatewayWij zijn nu al bij jullie en met jullie. Wij respecteren jullie vrije wil en jullie moeten weten dat wij ons hierin aanpassen. Samen met jullie creëren we zo de Hemel op Aarde. Wij kijken er naar uit om het Tweede Hemelse Wonder via Leonie aan jullie door te geven. We houden van jullie en kijken er naar uit om dit weekend met jullie samen te zijn om jullie de wonderen van de Hemel op Aarde te laten zien en ervaren.

Heb je interesse in het vrouwenweekend Gateway to Heaven? Op dinsdagavond 15 april is er in Leeuwarden een informatieavond. Sherida en Leonie zullen hierbij aanwezig zijn. Zin? Meld je hier aan bij deelnemer Astrid Klompstra, zij organiseert deze avond. Kijk op haar website wie ze is, ze organiseert ook een prachtig moeder-dochter weekend eind mei!  

Wil je Bri en Leonie ontmoeten? Op 2e paasdag organiseren zij in de middag een lezing waarin zij vertellen over hun bijzondere verbinding vanuit onvoorwaardelijke liefde, bij Margje Beekenkamp van  De Welldaad.
Details volgen nog.  

Speak Your Mind

*