Archives for augustus 2015

Releasing blocked energy in order to heal the Heart

tweelingvlamAfgelopen nacht schreef ik in mijn diepste wanhoop mijn diepste verlangen naar een van mijn geliefden. Hij is gebonden en onze liefde kan daardoor niet vrijuit stromen, althans niet in de vorm waar ik naar verlang. Al die tijd had ik dit niet durven doen, omdat ik er van alles van vond. Tot er dit ‘nu of nooit’ gevoel kwam. En ik het deed. Toen ik het geschreven had, viel ik in slaap en had ik een bizarre droom.

Droom over herseninfarct

Ik ben buiten met mensen en kijk in een put. In de put zit een vrouw in een rolstoel. Ik lig op mijn buik en wil haar eruit halen en reik naar haar uit. Ze kijkt op en begrijpt niet wat ik doe. Ze zit daar namelijk prima! Dan gebeurt er iets geks. Ik voel hoe er in mijn hart iets loslaat, dat naar mijn hoofd gaat. Mijn hart pompt iets los en het zet zich vast in mijn hoofd. ‘Oh God, ik krijg een herseninfarct’, denk ik in mijn droom. Ik voel de paniek. Ik kan het niet stoppen. Dit gebeurt! En ik herinner me dat ik daar eens over gelezen had, hoe een vrouw alles voelde aankomen, zich er niet tegen kon verzetten, een tijdlang niet kon spreken tot zij vele maanden later weer herstelde. Dat flitste door mijn hoofd in die droom, terwijl ik voelde: ik heb hulp nodig en wel meteen. 

putIk kwam overeind, weg van de put en riep mijn vrienden. Help me, het gaat niet goed met mij, dit gaat niet goed. Ik moet naar het ziekenhuis, dit gaat niet goed. Ik kroop over de grond maar kon niet meer overeind. Ik voelde hoe ‘het’ in mijn bloedvaten zich vastzette, in mijn hoofd en hoe de rechterkant van mijn gezicht zich langzaam verlamde. Mijn mondhoek zakte naar beneden. Er kwam hulp, Godzij dank stonden we voor de ingang van een ziekenhuis. Ik kon meteen geholpen worden. Nu was het een kwestie van overgave. Toen werd ik wakker.’
Terwijl ik dit droomde, registreerde ik dat mijn ademhaling van tijd tot tijd stopte, de zogeheten apneu, en dat ik dan even wakker werd om heel diep adem te halen om vervolgens weer verder te dromen.

Het inzicht en de bevrijdende emotie

Vanochtend na een telefoongesprek met mijn geliefde, die me een ander beeld liet zien dan mijn verlangen, viel het kwartje. Het kwartje van het verbod op mijn verlangen. Het inzicht waarom ik me altijd zo aangepast had. Het had te maken met een gebeurtenis uit het leven van mijn ouders. De boodschap die onbewust aan mij werd doorgegeven: het verbod op de liefde. De emotie die ik nooit had willen voelen. Het verlangen dat ik niet had mogen voelen van mezelf. En met dat inzicht en door het te verdriet erover te voelen, verloste ik met deze tranen mijzelf van de blokkerende energie die zich had vastgezet in de rechterkant van mijn hoofd. Ik voel het nu nog.
Vanochtend tijdens mijn wandeling werd ik uitgenodigd om te mediteren en kwam de volgende channeling door. Ik deel mijn ervaring graag met de wereld.
There was a time where people just connected from the heart. Where the heart would allow everybody to feel what needed to be felt. The most dark side of the ego and the light of the heart. Life includes both. There is no option not to include or exclude the heart. Even though a heart is locked and not open for the love of others, there is love. Your heart loves you and ’thinks’ that you are worth it to be lived. It pomps your blood freely and without hesitation through your arteries and veins. The heart is you and you are the heart. And it loves you. No matter what. 

 
hoofd_hart2When the energy stops flowing, because of the mind interfering with it, the heart will protest. It will shrink, but still then it will love you. It loves you and serves you to have all the experiences in order to clarify your mind and to find out that all interference of the mind is an illusion. Even if you start to believe it is not, and your body starts to protest because of your denial that the heart and the love in the heart exists, the heart is there. The love is there. And if you keep denying that the love is there, the heart will give you an opportunity to experience that the love is there, even if the body does not function properly because of the denial of the yourself – The Self. 

leonie_hartThat is what happened in your dream last night. You had felt how it was if you had denied to feel and express your deepest desire. If you had denied it, something like that could or would have happened in order to prevent you from further suffering.
The illusion of suffering can only be felt by the human body. If people end up in a wheelchair like you experienced in the dream, other people think that these people suffer. And yes, the body does but the heart does not and the soul stays alive, in order to give somebody the opportunity to feel the love of the heart and the love of itself and the love of life itself. It a mechanism of protection. The protection of the love.

 

We are so proud and happy that you released the burden of your mothers soul, as with feeling the feelings you felt and expressing it, you did that. It was your mothers and it was yours. You carried it together. Now you released it.  

You have felt now how it has freed you in your essence and you even made the next step by calling your friend once he contacted you. He (his heart) just felt that you needed to release and give words to your feelings and experiences. He always contacts you at the right moment even if you do not hear from him for months. That is what love does. Your heart was looking for a way to make you feel free in order to express and share the eternal love and the lessons of the heart with the world.

We love you and we are with you…

Opgelost

Het is een wonderbaarlijk gevoel. Ik kan het niet anders uitleggen. Het is alsof er een stuk mist in mijn hoofd is gekomen, alsof er iets is waar ik niet meer bij kan. Het is weg. Opgelost. Het voelt nog een beetje duf, maar ik voel me bevrijd. Ik gun het iedereen.
Wees niet bang voor je emoties of je verlangens. Sta jezelf toe ze te voelen en bevrijd jezelf. Ik ben niet meer of minder dan jij. Ik ben net zoveel mens als jij. Ieder mens heeft dezelfde emoties, behoeften en verlangens. We ervaren ze alleen in een andere vorm.
Geniet van je leven en weet dat jouw hart uit liefde voor jou klopt.
Altijd.
Ps: vind jij het moeilijk om jouw diepste emoties te durven voelen of om je verlangens uit te drukken? Maak gerust een afspraak voor een verhelderingsgesprek. Ik help je graag.