Rouwverwerking

Hand in hand op bank met mijn moeder. Ik kijk naar haar spitse gezicht. Haar ogen staan doffer dan normaal. ‘Het is niet anders,’ zegt ze, refererend naar mijn vader. Een jaar geleden is het nu dat we afscheid van hem namen. Het verdriet om zijn gemis is zichtbaar en voelbaar. Wat ziet ze er breekbaar uit. Ik heb met haar te doen.

Energie

Ik voel haar energie door mijn hand stromen. Ineens word ik me bewust van de energie tussen onze handen. Ik herken hem van mijn voormalige geliefde. Als ik met hem hand in hand liep, of als hij een hand op mijn been legde, kwam ik helemaal tot rust. Dan ontspande mijn hele lichaam zich, als vanzelfsprekend. Ik raakte er aan verslaafd. Nu ik hem al een tijdje niet meer gevoeld heb, herken ik het als de energie van mijn moeder. Het is een van de weinige keren dat ik hand in hand zit met haar. Want fysieke liefde, dat heb ik als kind van haar nooit mogen ontvangen. Nu, de laatste jaren doen we dat wel. Een knuffel. En dan nu, hand in hand. [Read more…]

Deel 3 vorige levens cyclus Dolce Aqua – De integratie

Dolce_Aqua_PanoramaHet schrijven over mijn intense ervaringen met de vorige levens in Dolce Acqua doet me goed. Het zorgt ervoor dat er ruimte in mijn hoofd komt en ik voel me lichter. Blijkbaar is het de bedoeling dat ik het deel met de wereld.

Als ik terug ben in Nederland vertrekt Wim naar Manon. Aanvankelijk zou Manon bij ons zijn geweest in Italie, maar er kwam iets tussen waardoor ze niet kon gaan. Haar gidsen lieten haar weten dat het juist de bedoeling was dat ze in Nederland zou blijven omdat we anders in een verstrikking zouden komen. Het was juist de bedoeling dat Wim bij me was omdat zijn lichaam en liefde mij de steun gaven die ik nodig had om deze processen aan te gaan.

boosTerug in Nederland laat Manon me weten dat ze in een enorm grote boosheid zit. Het is een boosheid die ze niet kent van zichzelf en die ontstaan is tijdens onze week in Dolce Acqua. Op Facebook schrijft ze er op 27 december het volgende over:

Vanaf begin december ontvouwt zich een enorme boosheid in mij. Op de meest onverwachte momenten word ik enorm boos. Een boosheid, met een ontvlambaarheid, die ik van mezelf niet ken. Een boosheid die maakt dat ik volledig uit balans ga, dat ik van mijn gronding ga, dat ik me zeer onprettig voel, en dat ook niet heel even. Een boosheid die ik vooral binnen hou.
Ik probeer de eerste dagen nog te ‘bedenken’ wat er hier gebeurt. Te achterhalen wat er voorafgaand aan de boosheid is gebeurd. Ik gebruik al mijn NLP tools en kom geen stap verder. Ik voed de boosheid met mijn eigen irritatie en oordeel. Tja, ik maak mooie cirkels met mezelf. Als ik normaal boos ben, weet ik zelf al heel snel wat er speelt, en kan ik mijn boosheid ook weer snel doen afnemen. Echter nu is het anders.
Er komen in de na volgende dagen ook vlagen van verdriet en eenzaamheid mee naar boven. Een diep gevoel van ontredderd zijn en verlaten.

Sja, denk ik. Ik weet waar jouw boosheid vandaan komt. Ik heb het ‘gezien’, toen ik vanuit Limburg naar huis reed. Ik was zo benieuwd naar de achtergrond van de ervaring die Manon had tijdens een Orgasmic Meditation met Wim. Manon voelde vooral de angst om te spreken. Ik was nieuwsgierig en vroeg mijn gidsen om opheldering.

Het leven van het zusje van Rafaelli

Manon was in het vorig leven in Dolce Acqua, mijn kleine zusje. Ze was een stuk jonger dan ik. Zij was 9 en ik was 17 toen ik als Rafaelli, de prinses in dat leven verkrachtte. Mijn jongere zusje heet Emilia Isabella Maria. Ze is blind en geestelijk gehandicapt maar oh zo lief.  Ik ben dol op mijn kleine zusje. We zijn straatarm en we hebben nauwelijks een nagel om aan onze kont te krabben. De priester van Dolce Acqua in dat leven, onze lieve Wim, heeft wel interesse in mijn lieve zusje. Hij wil haar ontmaagden en in ruil daarvan ontvang ik een zak met geld… Ik twijfel, kan ik dit mijn zusje wel aandoen? Ik heb het gevoel geen keus te hebben. We moeten eten, er is niets. Ik stem toe en dwing mijn zusje haar benen te openen voor de priester…. Ik zeg haar dat het goed is…. En ik voel me megaschuldig…. maar wat moeten we? Onze ouders zijn al gestorven.

Ineens flitst door me heen hoe ik dit kan weten. Het is de connectie met ervaring die ik de tweede nacht had in Dolce Acqua toen Wim en ik vreeën, hij in me kwam en ik eigenlijk nog niet opgewonden genoeg was. Ik dacht nog morgen moeten we het er over hebben maar door de bizarre beelden had ik dat achterwege gelaten. Het was de nacht na de eerste healing, waarbij mijn gidsen me vroegen in de huid van Manon te kruipen om voor haar te helen. Ik kreeg toen boodschappen door voor haar en haar dochter. Maar op een dieper niveau gebeurt er blijkbaar nog veel meer als ik me op zielsniveau met mensen verbind. Zo help ik mensen hun ervaringen te transformeren, weet ik nu.

Gedwongen prostitutie

B&B_MariaDe nacht nadat ik mijn zusje liet prostitueren voor geld, verzon ik de list om de prinses te pakken te nemen. Ik was boos op haar, de koning en de koningin die al het geld van de wereld hadden. Ik voelde me onwijs tot haar aangetrokken en ik verlangde er naar om net zo rijk te zijn als zij en haar familie en genoeg te eten te hebben. De list slaagde zo goed dat ik de volgende dag al ‘beet’ had. Op het laatste briefje schreef ik de datum en de tijd: 26 juli 1497 om 20:15 uur, in het steegje… Ze kwam en ik trok haar vanuit de trap onderuit en daar viel ze neer. De rest van het verhaal is bekend. 

Drie jaar later in dat leven pleegde ik zelfmoord. Mijn jongere zusje was ondertussen de dorpshoer geworden. Dat bleef ze doen tot ze 17 was en toen stierf ze aan cholera. Ze werd al die jaren geprostitueerd in het pension waar wij sliepen. De inkomsten waren voor Wim de priester, die dat een andere man voor hem liet opknappen. Daar waar iedereen haar van achter de ramen kon zien… Zij zelf zag niets want ze was blind. Ze kon alleen maar voelen en zich niet uitdrukken vanwege haar handicap. Pfffft!

Ik schrik als ik de beelden zie. Wat een heftigheid! Maar ik merk dat ik compassie met mezelf als Rafaelli krijg. Ik voel de verbinding met Manon en het verlangen haar te beschermen en ik ben plaatsvervangend boos op de Wim. Hij kan er natuurlijk niets aan doen, het was een vorig leven en toch zit er iets in me waardoor ik het vanaf dat moment moeilijk vind om me met hem te verbinden. Als we bij elkaar zijn slapen we ieder in ons eigen bed en ik vind het prima en daarna ben ik blij dat ik weer een paar dagen alleen ben. Manon blijft de boosheid ook voelen. Ze schrijft er het volgende over:

Wat ik afgelopen weken in spoedcursus wel leer is dat deze boosheid blijkbaar wel een functie heeft en ook geuit wil worden. Ik mag voor het eerst van mijn leven, van mezelf, mijn boosheid uiten. Ter plekke, waar ik het voel, bij wie ik het voel. Ik uit voor het eerst, in woorden, wat me boos maakt, wat dit met me doet. Poeh……

De functie en lessen van vorige levens

Kerk_Dolce_AcquaOntmoetingen met vorige levens nodigen ons uit om emoties te voelen. Ze nodigen ons ook uit om op een andere manier met emoties als onmacht en boosheid om te gaan, dan we in deze vorige levens hebben gedaan.

Ik wilde de wereld veranderen. Ik verlangde er naar dat iedereen genoeg te eten zou hebben en ik zag de koning en de koningin en hun dochter als schuldenaren. En de kerk natuurlijk, want die priester bouwde een prachtige kleurige kerk. Met het geld dat hij ontving via mijn zusje!

De heilige drie-eenheid

drieeenheidHet duurt een paar dagen. Op 17 december ga ik wandelen. Bij de heilige drie-eenheid, zoals ik de drie prachtige bomen noem, moet ik huilen. Wat is de boodschap van dit alles? Ik begrijp niet waarom ik het zo lastig vind om me te verbinden met Wim. Ik voel de afstand tussen ons en ik wil de brug tussen ons slaan maar weet niet hoe. Mijn gidsen nodigen me uit om naar de brug te lopen. Het is een klein bruggetje over een beekje. Ik loop er naar toe en daar staat ze. Het is een gouden engel met prachtige grote vleugels.

In een flits weet ik dat dit ook een deel van mij is, deze engel. Want over een aantal dagen komt er een klant voor een Relatie-Intensive en ik weet dat hij deze energie in mij zal voelen waardoor hij zich zal kunnen openen en waardoor er heling zal plaatsvinden. Wat een geschenk om dit zo te ervaren. Het geeft me vertrouwen en ik moet enorm huilen als ik het zie. Mijn gidsen vragen me om terug te lopen naar de drie bomen en opnieuw verbinding te maken met Wim als priester in dat leven.

Het leven en de missie van de priester

Ik loop terug naar de boom. Ik kijk naar de gigantische wortels van de boom, naar de takken. De priester moet ook zijn achtergrond hebben. Hoe was zijn familie? Waar komt hij vandaan? Wat was zijn verleden? De boom neemt de plek van de priester in en ter plekke interview ik hem. Daardoor ontvang ik de volgende informatie:

De priester leefde in een familie met 9 kinderen. Hij was nummer 5 en had vier oudere broers en jongere zussen. Hij wist hoe het was om seksueel misbruikt te worden, omdat zijn vader en zijn broers dat ook met hem hadden gedaan. Wat hij perse niet wilde, was dat hij dit zou doen met zijn zusjes, zoals zijn broers deden. Het zou hem tot de vijand maken die hij zo verachtte in zijn vader en broers. Hij wist ook hoe het was om God te ontmoeten, om als ziel uit zijn lichaam te zijn. Want dat was wat er gebeurde tijdens het misbruik.

God vertelde hem een plaats te bouwen waar mannen en vrouwen naar toe zouden kunnen komen en waar ze vergiffenis zouden kunnen vragen voor de zonden die zij begaan hadden. En dus besloot hij om priester te worden en om een mooie kerk te bouwen. In de kerk vergaf hij de mannen en vrouwen voor de dingen die ze misdaan hadden en hij nodigde hen uit een goed mens te zijn.

Geld en macht

geldMaar het bouwen van een kerk kostte geld en was duur. Op een dag kwam de koning naar hem toe en gaf aan dat hij een manier moest vinden om meer geld binnen te krijgen voor de bouw van de kerk en het kasteel. Wat als we de geestelijke gehandicapten nu eens lieten werken als prostituees, suggereerde hij. Het zou de mannen stoppen om voor hun seksuele behoeften naar hun kinderen te gaan. Voor het meisje zou het vanzelf wennen. Ze was immers gehandicapt en zou er niets van weten. Bovendien was ze blind.

De koning gaf aan dat alle onderdanen van betekenis moesten zijn in de wereld. Ook het blinde en stomme meisje. Anders zou ze alleen maar iedereen op onkosten jagen en dat was niet de bedoeling. De priester moest de broer van het meisje overtuigen dat dit het beste was.

Twijfel en keuze

dolce_acqua2Die nacht lag de priester te tollen in zijn bed. Hij overwoog om het niet te doen, maar zijn droom over de wereld beter maken was te sterk. Bovendien gaf een kerk hem meer status en macht en het zou geld opleveren bij machthebbers en rijke boeren die bij hem hun zonden kwamen bekennen. Hij besloot om het meisje zelf te ontmaagden. Geen dronkelap als eerste keer. Hij zou zijn hart openen en verbinding maken met God als hij het met haar deed…

Het zweet brak hem uit, want door dit te doen zou hij alsnog een klein meisje verkrachten. Dat wat hij altijd bezworen had om niet te doen! Daar was hij juist priester voor geworden! De priester huilde bij God, omdat hij wist dat het meisje zou ontdekken wat er werkelijk aan de hand was, zodra ze uit haar lichaam zou ontstijgen. Dat wist hij immers uit eigen ervaring. Maar God vertelde hem dat het gehandicapte meisje alles zou begrijpen in een ander leven. In het leven van 2015 omdat alleen dan de mensen sterk genoeg zouden zijn om hun eigen innerlijke vijand te ontmoeten door in de spiegel van hun ziel te kijken. De spiegel van dat wie ze werkelijk zijn. 

Pas in 2015 zou er een begin komen dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid op zich zouden nemen voor hun leven en besluiten over goed en kwaad en dit integreren in een interne staat van zijn… 

De priester als spiegel

vergeef_jezelfIk kijk opnieuw in een spiegel, besef ik meteen. Ook ik heb het verlangen dat seksueel misbruik ophoudt en dat mensen die seksueel misbruikt zijn, kunnen helen zodat vrijen weer fijn en plezierig wordt. De priester wilde in dat opzicht iets betekenen voor de wereld. Hij wilde veranderingen bewerkstelligen op zijn eigen manier, in zijn tijd, met de omstandigheden van toen. Ik wil het ook op mijn eigen manier doen en zoek naar een weg… Pffft!

Ik word uitgenodigd om opnieuw naar de brug te gaan. Daar release ik de energie van mijn donkere, zwarte hart. De engel kijkt me aan en vraagt me te vergeven, mezelf te vergeven. Mijn lichaam trilt en ik zie hoe het zwarte hart in mijn hart verdwijnt…

Orgasmic Meditation

OM2Twee dagen later ga ik met Manon en Wim naar een dag Orgasmic Meditation. Het is een bijzondere dag omdat ik wederom terug in de tijd stap. De aanwezigen van nu, waren er ook 900 jaar geleden, in India. En ik was er ook 9000 jaar geleden, in Egypte. De eerste ronde doe ik samen met Wim. Ik ontvang informatie over hoe de posities in de groep horen te zijn. Geen cirkel maar een hoefijzer, omdat er een punt moet zijn waar de oude energie de cirkel verlaat. Dat is de plek van de Boeddha, van de masculiene aanwezigheid. Ik ontvang informatie over wie op welke plek hoort plaats te nemen, omdat iedere plek verbonden is met de intensiteit van de energie die mensen kunnen handelen.

Terug naar Egypte, 9000 jaar geleden

In de tweede ronde kom ik bij een andere man terecht. Ik weet dat ik me bij hem kan concentreren op mezelf en niet op de hele zaal. We kijken elkaar aan, en ik zie dat zijn ogen zwart zijn, alsof hij blind is. Ik kan niet in zijn ogen kijken. En toch voel ik: hij weet wat hij doet en hij kan me volgen. Ik hoef alleen maar in de overgave te gaan. Tijdens de meditatie voel hoe ik de donkere energie opvang van de mensen uit de groep en ook hoe ik de energie via mijn benen afvoer. Dat gebeurt na een bepaalde handoplegging van de man die de Orgasmic Mediation met me doet. Hij weet precies wat hij moet doen. Dit hebben we vaker gedaan, realiseer ik me.

Na afloop mogen we evalueren. We gaan zitten op de plek van de Boeddha, los van elkaar. Dan vertelt hij het me.

piramideHij vertelt me dat hij me nu pas kan zien. Dat hij me niet gezien had. Dat we dit eerder hebben gedaan, in Egypte, duizenden jaren geleden. Dat hij me toen niet zag. Dat hij destijds alles naar zich toe trok waardoor in de piramide alle energie uit elkaar spatte en hij alleen eindige, zwervende door de woestijn. Nu zijn we verder gegaan waar we toen gestopt waren, omdat hij dat onmogelijk had gemaakt. Nu hebben we kunnen afmaken wat destijds niet kon gebeuren, omdat hij me niet zag.

We zijn allebei ontroerd. Ik dank en buig voor hem, omdat ik voel dat het klopt. We zijn vandaag verder gegaan wat we toen niet hebben af kunnen maken vanwege machtsmisbruik en ego-tripperij. Nu gaan we het anders doen.

Ik ontvang informatie over verschillende levels van OM. Ik ontvang informatie hoe je OM met drie personen kunt doen en dat ik dit met Manon en Wim mag gaan ontdekken. We zullen gebeden ontvangen die mensen zullen horen tijdens de OM met drie personen. We zullen het ook gaan doen met kleren aan, zodat iedereen zich veilig kan voelen. Deze optie zorgt ervoor dat er heling komt. Daarna kunnen zij, die dat wensen een stap verder gaan. Mijn verlangen om heling toe te passen op een manier die veilig is, zonder heftige trigger point sessies zoals ik ze ken vanuit tantra, met schreeuwen en loslaten van pijn, zal waarheid worden.

Liefdevolle heling en integratie

drieIk kan niet wachten om dit te gaan ontdekken maar ik weet ook dat we allemaal onze eigen tijd nodig hebben om alles wat we tot nu toe hebben ervaren, te verwerken. Desalniettemin kijk ik er naar uit deze ervaringen te delen met de wereld en deze integratie van innerlijke man, innerlijke vrouw en innerlijk kind, en de energetische, traumatische wonden die we allemaal vanuit onze oorsprong met ons meedragen, kunnen helen op een zachte en liefdevolle wijze. We zullen dit deel zeker integreren in de training van juni 2016, in Franktijk, waar Manon en ik als leiders zullen deelnemen. Wordt vervolgd!

Ontmoeting met vorig leven als tempelvrouwe tijdens Orgasmic Meditation

OMTijdens de week in Italie, geeft Wim mij een OM-meditatie. OM staat voor Orgasmic Meditation. Het is een methode waarbij de clitoris gedurende 15 minuten via zachte strijkende bewegingen aangeraakt wordt, en waarbij een hand onder het bekken ligt ter ondersteuning. Het is een mediatie methode waarbij de man de vrouw eert in het vrouw zijn en in haar seksualiteit, waarbij het niet de bedoeling is dat de vrouw klaarkomt, maar dat de energie in het hele lichaam verspreid wordt.

Ik heb eerder geschreven over OM in deze blog. Daar kun je ook meer lezen over de functionaliteit ervan en een instructie video zien. De week in Italie is bedoeld om te schrijven, maar tijdens deze week ontving ik tevens 5 healings op afstand van Manon van den Boorn met als doel na zoveel jaren eindelijk een einde te maken aan het eczeem dat ik al vele jaren heb rond mijn vrouwelijke geslachtsorganen en het laatste jaar ook aan mijn buiknavel.

Zielendelen teruggeven

Door de healing van Manon wordt me duidelijk gemaakt dat [Read more…]

Stap 1 van innerlijke oorlog naar innerlijke vrede

De afgelopen week was ik in Italie, samen met mijn lief Wim. Daar was ik om te schrijven aan deel 3 van mijn trilogie Dubbelliefde 3.0, en daar werd ik uitgenodigd tot het ontvangen van 5 afstandshealingen van onze vriendin Manon van den Boorn die werkt met ET’s. Ik was verrast om te horen dat het 5 dagen achter elkaar zou zijn maar toen ik opgeroepen werd dat de tijd van de 5 helingen was gekomen, voelde ik alleen maar: dit klopt en het is iets groots, zo groot dat het niet in een dag kan. Ik besloot me er aan over te geven.

5 healingen op weg naar Innerlijke Vrede

De eerste dagen van de heling waren een voorbereiding op wat komen ging, zodat mijn lichaam het ook aan zou kunnen. Ik herinner me de opdracht om mezelf in te bakeren, zoals je dat met babies doet. Daar lag ik dan op bed, ingebakerd in een slaapzak waarin ik geen kant op kon. Voor sommigen zal het misschien een gevoel van paniek opleveren maar voor mij was het alleen maar ontspanning en een manier om me volledig bewust te zijn van de contouren van mijn lichaam. Na een tijdje kwamen de beelden die ik mocht zien en na afloop kreeg ik de uitleg van Manon zoals zij die ontvangen had door de ET’s. [Read more…]

Releasing blocked energy in order to heal the Heart

tweelingvlamAfgelopen nacht schreef ik in mijn diepste wanhoop mijn diepste verlangen naar een van mijn geliefden. Hij is gebonden en onze liefde kan daardoor niet vrijuit stromen, althans niet in de vorm waar ik naar verlang. Al die tijd had ik dit niet durven doen, omdat ik er van alles van vond. Tot er dit ‘nu of nooit’ gevoel kwam. En ik het deed. Toen ik het geschreven had, viel ik in slaap en had ik een bizarre droom.

Droom over herseninfarct

Ik ben buiten met mensen en kijk in een put. In de put zit een vrouw in een rolstoel. Ik lig op mijn buik en wil haar eruit halen en reik naar haar uit. Ze kijkt op en begrijpt niet wat ik doe. Ze zit daar namelijk prima! Dan gebeurt er iets geks. Ik voel hoe er in mijn hart iets loslaat, dat naar mijn hoofd gaat. Mijn hart pompt iets los en het zet zich vast in mijn hoofd. ‘Oh God, ik krijg een herseninfarct’, denk ik in mijn droom. Ik voel de paniek. Ik kan het niet stoppen. Dit gebeurt! En ik herinner me dat ik daar eens over gelezen had, hoe een vrouw alles voelde aankomen, zich er niet tegen kon verzetten, een tijdlang niet kon spreken tot zij vele maanden later weer herstelde. Dat flitste door mijn hoofd in die droom, terwijl ik voelde: ik heb hulp nodig en wel meteen. 

putIk kwam overeind, weg van de put en riep mijn vrienden. Help me, het gaat niet goed met mij, dit gaat niet goed. Ik moet naar het ziekenhuis, dit gaat niet goed. Ik kroop over de grond maar kon niet meer overeind. Ik voelde hoe ‘het’ in mijn bloedvaten zich vastzette, in mijn hoofd en hoe de rechterkant van mijn gezicht zich langzaam verlamde. Mijn mondhoek zakte naar beneden. Er kwam hulp, Godzij dank stonden we voor de ingang van een ziekenhuis. Ik kon meteen geholpen worden. Nu was het een kwestie van overgave. Toen werd ik wakker.’
Terwijl ik dit droomde, registreerde ik dat mijn ademhaling van tijd tot tijd stopte, de zogeheten apneu, en dat ik dan even wakker werd om heel diep adem te halen om vervolgens weer verder te dromen.

Het inzicht en de bevrijdende emotie

Vanochtend na een telefoongesprek met mijn geliefde, die me een ander beeld liet zien dan mijn verlangen, viel het kwartje. Het kwartje van het verbod op mijn verlangen. Het inzicht waarom ik me altijd zo aangepast had. Het had te maken met een gebeurtenis uit het leven van mijn ouders. De boodschap die onbewust aan mij werd doorgegeven: het verbod op de liefde. De emotie die ik nooit had willen voelen. Het verlangen dat ik niet had mogen voelen van mezelf. En met dat inzicht en door het te verdriet erover te voelen, verloste ik met deze tranen mijzelf van de blokkerende energie die zich had vastgezet in de rechterkant van mijn hoofd. Ik voel het nu nog.
Vanochtend tijdens mijn wandeling werd ik uitgenodigd om te mediteren en kwam de volgende channeling door. Ik deel mijn ervaring graag met de wereld.
There was a time where people just connected from the heart. Where the heart would allow everybody to feel what needed to be felt. The most dark side of the ego and the light of the heart. Life includes both. There is no option not to include or exclude the heart. Even though a heart is locked and not open for the love of others, there is love. Your heart loves you and ’thinks’ that you are worth it to be lived. It pomps your blood freely and without hesitation through your arteries and veins. The heart is you and you are the heart. And it loves you. No matter what. 

 
hoofd_hart2When the energy stops flowing, because of the mind interfering with it, the heart will protest. It will shrink, but still then it will love you. It loves you and serves you to have all the experiences in order to clarify your mind and to find out that all interference of the mind is an illusion. Even if you start to believe it is not, and your body starts to protest because of your denial that the heart and the love in the heart exists, the heart is there. The love is there. And if you keep denying that the love is there, the heart will give you an opportunity to experience that the love is there, even if the body does not function properly because of the denial of the yourself – The Self. 

leonie_hartThat is what happened in your dream last night. You had felt how it was if you had denied to feel and express your deepest desire. If you had denied it, something like that could or would have happened in order to prevent you from further suffering.
The illusion of suffering can only be felt by the human body. If people end up in a wheelchair like you experienced in the dream, other people think that these people suffer. And yes, the body does but the heart does not and the soul stays alive, in order to give somebody the opportunity to feel the love of the heart and the love of itself and the love of life itself. It a mechanism of protection. The protection of the love.

 

We are so proud and happy that you released the burden of your mothers soul, as with feeling the feelings you felt and expressing it, you did that. It was your mothers and it was yours. You carried it together. Now you released it.  

You have felt now how it has freed you in your essence and you even made the next step by calling your friend once he contacted you. He (his heart) just felt that you needed to release and give words to your feelings and experiences. He always contacts you at the right moment even if you do not hear from him for months. That is what love does. Your heart was looking for a way to make you feel free in order to express and share the eternal love and the lessons of the heart with the world.

We love you and we are with you…

Opgelost

Het is een wonderbaarlijk gevoel. Ik kan het niet anders uitleggen. Het is alsof er een stuk mist in mijn hoofd is gekomen, alsof er iets is waar ik niet meer bij kan. Het is weg. Opgelost. Het voelt nog een beetje duf, maar ik voel me bevrijd. Ik gun het iedereen.
Wees niet bang voor je emoties of je verlangens. Sta jezelf toe ze te voelen en bevrijd jezelf. Ik ben niet meer of minder dan jij. Ik ben net zoveel mens als jij. Ieder mens heeft dezelfde emoties, behoeften en verlangens. We ervaren ze alleen in een andere vorm.
Geniet van je leven en weet dat jouw hart uit liefde voor jou klopt.
Altijd.
Ps: vind jij het moeilijk om jouw diepste emoties te durven voelen of om je verlangens uit te drukken? Maak gerust een afspraak voor een verhelderingsgesprek. Ik help je graag. 

Billenkoek

billenBillenkoek. Mijn stuitje brandt. Het levende bewijs dat sommige pijnlijke emotionele herinneringen zijn opgeslagen in ons lichaam. Iedere keer weer ben ik verwonderd over wat er gebeurt als je met liefde en een open hart wordt aangeraakt.

Vanochtend masseerde mijn lief zachtjes een drukpunt aan de rechter zijkant van mijn bilnaad en toen gebeurde er iets wonderlijks. Ineens zag ik beelden van de hand van mijn vader die mij als kind billenkoek gaf. ‘Dat is waar ook, die heeft me heel wat geslagen vroeger’, verzuchtte ik tegen mijn lief. Ik registreerde de onmacht van mijn vader. Mijn rechter been begon te schoppen. Dat is wat er gebeurt als opgeslagen energie zich vrijmaakt. Ik volg de signalen van mijn lichaam en laat het gaan. Het kan er maar beter uit zijn. Ik ben blij dat ik inmiddels neutraal naar dit soort dingen kan kijken en me niet meer verlies in emoties. Dat is wat liefde doet.

Terug naar mijn jeugd

billenkoekAfgelopen donderdag ruimde ik samen met mijn lief de laatste spulletjes van het ouderlijk huis op. Ik vond er een briefje dat ik op mijn vijftiende schreef aan mijn ouders. Ze waren woedend op me omdat ik te laat was thuisgekomen en ik verwachtte nog meer boosheid vanwege een slecht rapport. Ik herinnerde me de frustratie van mijn vader uit die tijd en mijn scherpe mond, recalcitrant als ik was. Pas toen ik na de zoveelste woedeaanval wegliep van huis, stopte hij met slaan. Ik vond dat ik oud genoeg was en hij blijkbaar ook.

Onuitgesproken verdriet

Als kind vond ik het zo gewoon dat ouders ons af en toe sloegen als wij niet luisterden, dat ik het eigenlijk was vergeten. Tot ik het vanochtend terugzag. Ach ja, zo deden ze dat vroeger!

Ik vroeg mijn lief om de andere kant ook maar even te masseren. Dat ene drukpunt daar net naast het stuitje. Het is zo heerlijk als je precies voelt waar je moet zijn zodat je aanwijzingen kunt geven. En ja, toen zag ik beelden van mijn moeder. Ze was een jaar of 40 en zat op de bedrand te huilen met haar handen voor haar gezicht. Ik heb mijn moeder nooit zien huilen. Ik kan het me niet herinneren. Als dochter registreerde ik nu wat zij toen voelde. Het was het verdriet van de niet geleefde talenten, van de onderdrukking van haar wezenskern. Wie ze werkelijk was, het mocht niet naar buiten komen. Dat was de energie die vrijgemaakt werd. Het raakte me diep.

Het leven na de oorlog

truus_wim_verkeringHet leven van mijn moeder ging niet zoals ze het gehoopt had. Na de 2e Wereldoorlog lag bij terugkomst na evacuatie, het huis in puin. Dat moest opnieuw opgebouwd worden. Mijn moeder moest uit ‘dienen’ om zo haar steentje bij te dragen aan de wederopbouw. Zes dagen per week verbleef ze bij een gezin om daar te poetsen en het huishouden te doen. Vervlogen waren haar dromen om muziek te maken. Toen ze mijn vader ontmoette, trouwden ze na 5 jaar verkering en al snel was het eerste kind er. Haar leven stond in het teken van het dienen van mijn vader en van het gezin. Hij was degene die bepaalde. Hij had de macht en mijn moeder volgde. Zo ging dat in die tijd.

Vanochtend voelde ik haar verdriet en vond ik de woorden die mijn moeder destijds niet kon spreken. Het waren gevoelens waar ze zich niet eens bewust van was, want praten over gevoelens, dat hadden mijn ouders allebei niet geleerd. Het enige dat mijn moeder voelde was een diep verdriet. Nu mocht ik het zien.

Helende drukpuntmassage

De energie van billenkoek verdween na de intuïtieve drukpuntmassage. Ik voelde hoe er zo een brug gebouwd werd tussen macht en onmacht, tussen talenten en zichtbaarheid. Had Tom Lescher het deze week niet voorspeld in zijn astrologische pelereport? Toen de energie verdwenen was ‘zag’ ik vele kleurige vlinders verschijnen uit mijn billen. Job done, mission completed. Transformatie.

Vrij zijn en tot expressie komen

womanWe gaan toe naar een tijd waarin we afscheid nemen van de dominantie van het mannelijke patriarchaat zoals dat eeuwenlang geheerst heeft. Moeders mogen hun kinderen leren om woorden te geven aan emoties, zodat ze deze kunnen uiten en de energie niet opgeslagen of ingekapseld wordt wat ziekmakend is. Als je gevoelens er niet mogen zijn, kun je nooit tot volledige expressie komen. Daarom is het belangrijk dat vrouwen de opgeslagen collectieve pijn in hun lichaam leren te releasen. Zodat ze weer volledig vrij kunnen zijn en hun talenten tot bloei kunnen komen.

Tantra en helende seksualiteit

Tantra is een hele mooie manier om dit samen met andere vrouwen (en mannen) te mogen doen. Want liefde is de sterkste energie in het universum. De tijd van billenkoek is voorbij. Liefde heelt. Afgesloten harten mogen zich weer openen. Liefde mag weer stromen, van mens tot mens. We mogen leren om compassie te voelen voor elkaar en voor onszelf. We mogen onze emoties voelen vanuit een volwassen bewustzijn, zonder ons er in te verliezen. Er zijn diverse tantrascholen in Nederland die je erbij kunnen helpen, zoals Het centrum voor tantra in Amsterdam, Soultantra in Vught en de begeleiding van Tantra 4 jou. Wil je ook je vrouwelijke intieme delen (yoni) vrij maken van oude, pijnlijke energie, dan raad ik je een yonimassage bij De naakte waarheid aan, zodat jouw seksualiteit weer moeiteloos kan stromen.

zonIk ben dankbaar dat ik nu de liefde van mijn ouders nu kan voelen en dat mijn hart weer open is. Ik geniet van de dagen die ik met hen mag doorbrengen en dat ik mag zien dat mijn ouders hun eigen leven hebben gehad, met hun eigen tegenslagen. Soms dragen kinderen een energetische last voor hun ouders. Dat proces heb ik de afgelopen jaren mogen omkeren via diverse helende processen van familieopstellingen en tantrische massages. Ik gun het iedereen om zichzelf te helen en op deze wijze de band met hun ouders te kunnen herstellen. Zodat je de Liefde, daar waar je ooit vandaan kwam, ook in de ogen van je ouders kunt zien stralen…

Wel of niet op drie jaars controle?

mammografieDat alles energie is, weet ik zo ondertussen wel. Maar dat de invloed van energie zo’n duidelijk effect heeft op lichamelijke klachten, daar ben ik iedere keer weer verbaasd over. In maart mag ik weer op controle bij de oncoloog, dan is het 3 jaar geleden dat de borstkanker destijds werd ontdekt. De afgelopen maanden denk ik er af en toe aan. Zal ik nog wel gaan? Voor mijn gevoel gaat het hartstikke goed met mijn lijf. Vorige week las ik over een wetenschappelijk onderzoek uit Canada waaruit blijkt dat borstkanker screening geen enkel nut heeft op de overlevingskansen. Mooi, dacht ik, daar zijn we dan klaar mee. Ik ga niet meer op controle.

Twijfel over drie jaars controle

Toch blijft daar die twijfel. Ergens is die 3-jaars controle voor mij een magische grens die bij mij angst oproept. Zo’n gevoel van ‘als ik die voorbij ben, kan me niets meer gebeuren’. Vraag me niet waar het vandaan komt. Dat het iets is wat uit mijn onderbewuste komt werd dit weekend duidelijk toen ik het er met mijn geliefde over had. Misschien iets uit mijn radiotherapietijd of van een patiënt die ik destijds behandelde? Want wat als er toch iets van angst zat onder mijn besluit om niet op controle te gaan? Ja, mijn lichaam reageerde meteen, voor mij een teken dat het klopt.

Verhard litteken

Wat de angst is en waar hij vandaan komt, ik heb geen flauw idee. Ik voelde wel dat mijn litteken best wel hard was en niet soepel zoals de rest van mijn borst. Bij het tantrisch vrijen dit weekend kwam er behoorlijk wat energie vrij. Ik laat me leiden door mijn lichaam en voel wat het nodig heeft. Mijn lichaam reageert dan met het schoppen van mijn benen en soms met het shaken van mijn armen en handen. Mijn knie-klachten die ik het vorig jaar had ontwikkeld zijn hierdoor een heel stuk weg. Dat spaarde me lekker een operatie uit aan mijn meniscus, want dat was wat de huisarts constateerde.

Helende liefdevolle massage

Vanochtend masseerde mijn geliefde mijn borsten en het voelde als een grote energetische schoonmaak actie. Nog een beetje meer omhoog, en ja nog iets meer naar de binnenkant. Steeds opnieuw begonnen mijn benen te schoppen en mijn handen te wapperen. Het grootste cadeau ontdekte ik vanochtend bij het douchen toen ik merkte dat mijn litteken weer soepel is. Wow, zo hoort het te zijn!  In een weekend was het litteken getransformeerd van een harde ineengekrompen plek, naar een onderdeel van een zachte soepele borst. Wow! Ik ben helemaal flabbergasted door het grote verschil dat ik voel!

Toch op controle?

‘There are 3 layers left, Leonie, you can do it now or you can do it later,’ hoorde ik vanochtend mijn gids nadat ik in hemelse extase lag bij te komen. Toen ging de telefoon. Ik heb geen haast. Ik ga er van uit dat het moment wel weer komt als het daar is. Er zijn nog wat plekjes op mijn borst die nog steeds gevoelig zijn. En als die 3 layers klaar zijn, ga ik misschien wel op controle. Zonder angst. Om te zien of die cysten die er al jaren zitten ondertussen ook weg zijn en om opnieuw te vieren dat liefde heelt. Zelfs de gevolgen van de behandeling van borstkanker zoals een operatie en bestraling. Ik voel me dankbaar dat ik nog zo mag en kan genieten van mijn borsten!

Psychose of Spirituele Crisis?

Voor de vierde keer in mijn leven, of beter gezegd sinds de start van mijn genezingsproces van borstkanker in 2011, belandde ik dit jaar in een ‘psychose’. Althans, zo benoemden mijn huisarts en de psychiater het die ik de eerste keer raadpleegde. Toegegeven: dat plakplaatje zit me niet lekker, het is meer dan dat. In diverse artikelen op internet wordt het een spirituele crisis genoemd.

Een Buiten-gewone Spirituele Reis

Zelf ervaar ik het eerder als een Buiten-gewone Spirituele Reis: ik bevind me in een wereld die plaatsvindt buiten de ‘gewone wereld’ maar tegelijkertijd ervaar ik dat ik midden in het leven sta. Het plakplaatje ‘psychose’ voldoet voor mij niet aan wat ik persoonlijk ervaren heb. Iedere spirituele crisis die ik ervaren heb, is helend voor mij en het brengt het mij tal van positieve dingen in mijn leven waarmee ik ook anderen van dienst kan zijn. Zo heb ik door deze ervaringen een helderziendheid, heldervoelendheid en helderhorendheid ontwikkeld die ik intuïtief inzet bij de begeleiding van mijn klanten op het gebied van relatiecoaching bij ingewikkelde liefdesrelaties.

Zorgen van de mensen om me heen

samenOp Facebook deelde ik mijn ervaringen. Ze ontstaan bij mij na een reeks van bijzondere en indrukwekkende ontmoetingen met mensen en ervaringen waarbij ik mijn grenzen verleg, gecombineerd met een verhoging van bewustzijn en het daardoor niet kunnen slapen. Vooral dat laatste is voor mij de grootste boosdoener. ‘Hou me voor een lange periode uit mijn slaap, en ik ben in staat om een moord te bekennen die ik niet gepleegd heb,’ riep ik vroeger. Dat is gelukkig nooit gebeurd, omdat ik niet door kwaadwillende mensen omringd ben, maar door mensen die van me houden.

Veel mensen in mijn omgeving die ‘het zagen gebeuren’ of die deelgenoot werden van mijn buitengewone staat van bewustzijn, maakten zich zorgen. [Read more…]

Helende seks in het spel dat Leven heet

‘Drop that Love-bom Leonie,’ hoorde ik een paar dagen geleden tijdens mijn meditatie, drop that bom now!’ Alle spieren in mijn lichaam spanden zich aan en alle verzamelde energie van de sessie met een van mijn klanten, balde zich samen en verliet via mijn hart en bovenlijf mijn lichaam. Het was ineens doodstil in mijn hoofd, alsof er een kernbom ontploft was.

Een kernexplosie

dubbelliefdeDe doodse stilte herinnerde me aan een film die ik ooit gezien had, over het gooien van de atoombom. De stilte van een aantal seconden en een vacuüm waarin er helemaal niets is. Nu ervoer ik die stilte weer. Tot ineens de beelden kwamen. In plaats van een vernietigde wereld zag ik [Read more…]

Vorige levens, wat moet je ermee?

BonaireHet is de week van verwondering. Op dit moment zijn mijn geliefde en mijn tweelingziel Celeste Brianne Satie samen op Bonaire. Een samenkomst, gestuurd door onze gidsen met als doel heling voor elkaar en collectieve heling voor de wereld. En genieten natuurlijk van een heerlijke vakantie. Nee, ik heb geen last van jaloezie. Ik weet dat hun samenzijn helend zal zijn voor mij. Deze week ervaar ik iets wat ik ‘complementaire heling’ noem, want ik heb er geen woord voor. Wat ik deze week ervaar, ken ik niet.

Dat ik met mijn tweelingziel vorige levens deel is iets waar ik inmiddels aan gewend ben. Het meest bijzondere leven is natuurlijk haar leven van nu, waarbij ze mij herkent als de reïncarnatie van haar overleden tweelinghelft, als foetus in de baarmoeder van haar moeder. Een unieke situatie, waar vorige levens en dit leven bij elkaar komen. In de vele regressies met mijn tweelingvlam mocht ik ook een aantal levens zien die wij samen hebben gehad.

Opgeslagen trauma energie

Van vorige levens die traumatisch zijn geëindigd, ligt de informatie opgeslagen in ons DNA en is de bijbehorende emotionele energie opgeslagen in ons lichaam. Het gros van de mensen is zich hier niet van bewust. Ook zijn we ons als mens niet bewust van de herkomst van bepaalde voor- of afkeuren voor bepaalde dingen. Onze overtuigingen die zo bij ons als persoon horen en die ons de unieke mens maken wie we zijn, liggen vaak besloten in vorige levens. Zo ben ik gewoon, dat is wat we denken. [Read more…]