Archives for april 2014

Het 3e Hemelse Wonder – Jouw Innerlijke Waarheid

Wow, vandaag mocht ik het derde Hemelse Wonder downloaden vanuit de hemel. Een prachtige Paasboodschap voor vrouwen, voor meer licht in de wereld! Geniet er van. Ik wens je een vrolijk Pasen!

‘Dappere vrouwen in de wereld,

Dit is Aïsha, de woordvoerder van 27 vrouwenzielen met een boodschap voor alle vrouwen in de wereld en in het bijzonder voor de 27 vrouwen die mee zullen reizen naar Rennes le Chateau van 1-5 mei 2014.

Het licht in jezelf

lichtPasen is het feest van het licht. Voor velen van jullie is het soms nog lastig om bij het licht in jezelf uit te komen. Jullie worden geplaagd door sombere gedachten, over jezelf of over de situatie waar je in verkeert. Lees deze laatste zin opnieuw, want er zijn slechts twee woorden die ervoor zorgen dat jullie het licht in jezelf niet kunnen zien en dat zijn de ‘sombere gedachten’. Het leven geeft jullie de contrasten die jullie nodig hebben om ook de lichtheid ervan te kunnen ontdekken en te ervaren. Zonder contrasten zou het leven vlak en grijs zijn en hoewel dat soms ook rust geeft, verlangen de meesten van jullie toch naar meer beweging. De ziel wil alles van het mens-zijn ervaren en daar in kunnen rusten. De grootste uitdaging van het mens zijn ligt dan ook in de overgave aan het leven.

Overgave aan het leven

Overgave is een wat jullie noemen vrouwelijk aspect van het mens zijn. Het betekent meegaan met de stroom die het leven biedt, als water dat zich aanpast en om alles heen vloeit. Tegelijkertijd vraagt het leven als mens om ook vanuit de diepste kern van jouw wezen te leven. Wie ben jij als mens en waar sta je voor? Wat wil jij uitdragen? Wat is jouw innerlijke waarheid? We kunnen jullie zeggen dat als je jouw innerlijke waarheid spreekt vanuit de liefde in je hart, in verbinding met je omgeving, het licht vanzelf naar je toe zal stromen.

Dit is dan ook het Derde Hemelse wonder:

‘The more you speak your inner truth from your heart, with love to the world around you, the lighter your life will be.’

innertruthVeel vrouwen zijn bang om hun innerlijke waarheid voluit te spreken. Ze zijn zo gewend om zich aan te passen aan wat de wereld van hen wil dat zij soms zelfs vergeten te onderzoeken wat hun eigen innerlijke waarheid is. Dit is een collectief gegeven dat erom vraagt om bevrijd te worden. Iedere vrouw mag dit zelf doen, zij mag zelf deze reis naar de waarheid van haar hart maken. Mens zijn houdt in dat je een mening hebt, dat je een set van kwaliteiten hebt die jou uniek maken en de ziel vraagt er om dat je jouw talenten leeft en geeft aan de wereld om je heen. Wij vragen jullie om naar binnen te gaan en vraag je hart wat jij hebt te schenken aan jezelf en aan de wereld.

Veel vrouwen vinden het moeilijk om in de kern van hun hart te komen. Ze hebben grootste gedachten over hoe ze dat kunnen bereiken en hoe ze de weg naar hun levensmissie kunnen vinden. Lieve vrouwen, het is zoveel eenvoudiger dan jullie kunnen denken. Er is maar een ding belangrijk en dat is het antwoord op de vraag: Waar word ik blij van? Als jullie doen waar je blij van wordt, ieder moment van de dag en jullie leven in het hier en nu, in verbinding met je hart en in het vertrouwen dat de schepping je alles biedt om alle aspecten van het mens-zijn te ervaren, dan is er niets meer nodig.

Ieder afscheid is een nieuwe geboorte

Alle aspecten van het leven als mens bevinden zicht tussen leven en dood. Soms voelt afscheid nemen van iets of iemand hetzelfde als sterven en brengt het zwaarte en verdriet met zich mee. Wij zeggen jullie dat sterven slechts het begin is van een nieuw leven in een ander vorm. Ieder afscheid is het begin van een nieuwe geboorte. Dit geldt ook voor het afscheid nemen van oude waarden en normen die niet van jou zelf zijn maar die je gedurende jouw leven hebt aangenomen als zijnde jouw waarheid.

Het spreken van jouw innerlijke waarheid

Om jouw innerlijke waarheid te ontdekken nodigen we jullie uit je te verbinden met de liefde die huist in je hart. Je hart is de plek waar geen oordeel is, geen veroordeling, geen boosheid, haat of geweld. In je hart huist de liefde en wie vanuit de liefde haar innerlijke waarheid spreekt, zal uiteindelijk licht en geluk vinden. Soms moet je als gevolg hiervan iemand even loslaten, of het zelf laten doen. We weten dat jullie vrouwen dat moeilijk vinden omdat jullie zo graag zorgen voor anderen en jullie niemand willen kwetsen en we vragen jullie in je eigen kracht te gaan staan en te geloven en te vertrouwen in de kracht van de ander. Blijf in liefdevolle verbinding met de waarheid in jezelf en wees van daaruit in liefdevolle verbinding met de ander. Het leven zal zoveel lichter zijn dan je voor mogelijk houdt. Jouw licht kan donker zijn voor een ander. Daar waar licht en donker bij elkaar komen en liefdevol naast elkaar kunnen staan, zal de eenheid ontstaan.

Het versterken van je vrouw-zijn

baarmoederTot slot lieve dappere vrouwen vragen we jullie de verbinding met je vrouw zijn te versterken. Jullie hebben allemaal een prachtig lichaam gekregen dat functioneert als een tempel voor jullie ziel. Velen van jullie hebben een eigenaardige verhouding met jullie lichaam. Jullie vergelijken je lichaam met dat van anderen of jullie onderzoeken hoe het anders zou mogen zijn waardoor jullie innerlijke onvrede ervaren.

We vragen jullie om je lichaam te benaderen als de tempel van je ziel. Iedere ziel heeft het lichaam nodig als voertuig om te bewegen en om ervaringen mee op te doen. Jullie lichaam staat in verbinding met jullie ziel en met alles dat groter is dan jullie zelf zijn. Ieder lichaam is daarom precies perfect voor wat jouw ziel in het mens zijn wil ervaren. Jullie vagina is de poort naar jullie baarmoeder, daar waar het centrum van je ziel huist. Van hieruit ontstaat jullie liefdevolle kracht, de oerbron van alle levensenergie die verbonden is met het licht in je hart.

Je lichaam als tempel van je ziel

borstenJullie borsten zijn de antennes naar het universum, zij vangen alle energie op die om jullie heen is, want jullie borsten fungeren ook als een poort naar je hart. Het is niet voor niets dat jullie borsten zo’n belangrijke rol hebben in je vrouw zijn. Jullie voeden er je kinderen mee vanuit liefde. Het is de poort naar jullie seksualiteit, de bron van het leven. Als jullie teveel vanuit de anderen leven en niet vanuit jouw eigen innerlijke waarheid, zal de bron van het licht in je hart slinken. Jullie mogen je stralen liefdevol weggeven naar de wereld om je heen maar de zon in je hart voor jezelf bewaren.

We houden van jullie en we reizen met jullie mee naar het centrum van je vrouw zijn. Speel als een kind met je vrouw zijn, schep vreugde uit je vrouw zijn. Lieve vrouwen, eer het leven in jezelf en eer het leven in elkaar. Jullie zijn zusters en als zusters mogen jullie genieten van alles wat het leven je te bieden heeft. Leef jouw innerlijke waarheid vanuit liefde en de wereld zal zoveel lichter zijn. We wensen jullie en ons een plezierige en vreugdevolle reis naar Rennes le Chateau.’

Neem gerust een kijkje bij de speciale Facebook Groep Gateway to Heaven en verbind je met de vrouwen die mee zijn gegaan. 

Het 2e Hemelse Wonder – Uitdaging

De afgelopen periode was een intense periode voor mij waarin veel levensgebeurtenissen langs kwamen en waarbij ik mezelf opnieuw mocht ontmoeten. Gisteren mocht ik het tweede Hemelse Wonder channelen voor de groep vrouwen die met ons meegaan naar het vrouwenweekend Rennes le Chateau, van 1-5 mei 2014. Wat is het toch bijzonder om dit te mogen doen en te mogen delen met de wereld. Want op zielsniveau zijn er ook 27 vrouwen die met ons meereizen en die ons begeleiden. Dit is wat hun woordvoerder Aïsha via mijn handen schreef: 

‘Lieve vrouwen

Dit is Aïsha, ik ben de woordvoerder van de 27 vrouwen die jullie op zielsniveau begeleiden in jullie reis naar Rennes le Chateau.

Driesprongdrie_bergenLieve Sherida, Celeste en Leonie, we kunnen jullie zeggen dat we nu al trots op jullie zijn. Jullie hebben de afgelopen weken vele uitdagingen gehad in jullie leven. Alle facetten van het leven kwamen langs en desondanks bleven jullie vol vertrouwen, rustend in het oog van je eigen orkaan. Jullie persoonlijke uitdagingen waren soms tegengesteld aan elkaar, waardoor het heel goed mogelijk was geweest dat jullie het vertrouwen in elkaar als leiders zouden zijn kwijtgeraakt. Dit is echter niet gebeurd, omdat jullie je iedere keer opnieuw verbonden met de liefde in jullie hart en omdat jullie vertrouwen hadden in dat wat er komen ging, voor jullie zelf en voor het grote geheel. We houden van jullie en van het lichtend voorbeeld dat jullie zullen zijn voor de groep vrouwen die met jullie meegaan.

spiegels

Uitdagingen

Lieve vrouwen. Iedere vrouw heeft haar eigen unieke talenten. Iedere vrouw heeft ook haar eigen persoonlijke uitdagingen. In het vrouwenweekend in Rennes le Chateau zal iedere vrouw haar grootste persoonlijke uitdaging tegenkomen in die vorm die bij haar past. Jullie zullen spiegels voor elkaar zijn waardoor iedere vrouw zichzelf opnieuw mag ontdekken. Wat is de waarheid? Welke waarheid is van jou en welke hoort bij een ander? Hoe kunnen jullie met verschillende waarheden met elkaar in verbinding zijn en blijven?

Alles wil gezien en gevoeld worden

lichtWees gerust lieve vrouwen, jullie helpen elkaar juist door jezelf te zijn en door te laten zien wat er in je leeft. Het is veel gemakkelijker dan je denkt. Alles wil gezien worden en juist door het laten zien en het samen te ervaren, zul je in staat zijn je laatste illusies te doorbreken. Jullie gaan elkaar hier bij helpen en in het samenzijn zal alles versterkt worden. Opnieuw kan ik jullie gerust stellen, want jullie zijn allemaal vrouwen die al zo lang met bewustwording bezig zijn. Het zijn de laatste draadjes die doorgeknipt willen worden en we kijken er naar uit om dit samen met jullie te doen. Juist door het samen te doen en door samen in waarheid aanwezig te zijn, zal de poort naar de hemel opengaan.

Het sterven van iedere illusie is de bevruchting van een wonder

Oude illusies zullen sterven en hemelse verlangens zullen verschijnen. Jullie kunnen er van uit gaan dat het leven na dit weekend anders zal zijn, vol vreugde en moeiteloosheid. Durf te vertrouwen op de wonderen die komen gaan. Durf te ervaren wat er te ervaren is in het mens zijn. Het is juist het voluit ervaren van de tegenstellingen, waardoor de eenheid in jezelf zal ontstaan.

We staan jullie nabij, in de moeilijkste momenten en in de bedding van elkaars liefde en door jullie wijsheid zal alles veel gemakkelijker verlopen dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Jullie zijn allemaal krachtige vrouwen, dat hebben jullie in je leven en in eerdere levens al vele malen laten zien. Jullie zijn niet voor niets op zielsniveau met elkaar verbonden. Wij kennen alle thema’s waar jullie doorheen gaan en in het verleden zijn gegaan.

Wij introduceren nu voor jullie het tweede Hemelse Wonder:

If the challenges you accept are in line with your personal needs, miracles will happen

Iedere vrouw krijgt vele uitdagingen in haar leven. Veel vrouwen vinden dat ze alles wat in het leven op hun pad komt, ze ook aan moeten gaan. Dit komt nog vanuit een ver verleden waarin hard werken verplicht was en waarin vreugde verdiend moest worden. Lieve vrouwen, wij zeggen jullie: niet iedere uitdaging die je pad kruist, hoef je te accepteren. Je mag ook nee zeggen tegen iets. Het is de kunst om te onderzoeken of dat wat jij aan wilt gaan, ook overeenkomt met dat wat jij nodig hebt voor jouw persoonlijke ontwikkeling. In een korte vraag betekent dit dat je je bij iedere uitdaging mag afvragen: Is dit goed voor mij? Wat zou ik kunnen leren van deze uitdaging? Wat zou ik mogen ervaren? Is dit het juiste moment?

Waar zeg jij JA tegen?

ja_neeZoals jullie zien lieve vrouwen is het een hele kunst om te kiezen of je JA mag zeggen tegen alles wat er op jullie pad komt. Doe je iets voor jezelf, of doe je iets voor een ander? We zeggen jullie lieve vrouwen dat de grootste wonderen zullen verschijnen als je iets doet wat goed voor jou als mens en als vrouw is en tegelijkertijd ook goed is voor de wereld om je heen. Dan ontstaan de wonderen in je leven.

We vragen jullie om even terug te blikken naar de grootste uitdagingen van de afgelopen weken. Waar heb je JA tegen gezegd en waarom? Wat was je overweging? Wat heeft het je opgebracht?

We kunnen je nu al zeggen dat er ook in het vrouwenweekend vele uitdagingen zullen zijn. We verheugen ons op de Hemelse Wonderen die zullen verschijnen en die we jullie kunnen laten ervaren. Wij zijn een en wij zijn in liefdevolle verbinding met jullie.

PS: Het derde Hemelse Wonder gaat over het vinden van de waarheid. Wisten jullie al dat jullie borsten de antennes zijn naar de hemelpoort?’ 

Vertrouwen – Het eerste Hemelse Wonder – Channeling

circleofwomenMijn boodschappen uit de hemel beginnen concrete vormen aan te nemen. Afgelopen weken mocht ik in drie gedeelten een channeling ontvangen voor de groep van 27 vrouwen die mee zullen gaan naar het vrouwenweekend ‘Gateway to Heaven’ van 1-5 mei in Rennes le Chateau. Tot aan het weekend mag ik in totaal 5 Hemelse Wonderen ontvangen voor de groep vrouwen. Op dit moment is het deelnemersaantal 9. We zitten dus nog niet aan de 27, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we uiteindelijk met 27 vrouwen zullen eindigen. Het eerste Hemelse Wonder gaat over Vertrouwen. In onderstaande channeling voor de groep lees je er alles over.

1) The more you trust the Universe, the more the Universe will take care of you.

HET EERSTE HEMELSE WONDER – Channeling voor de groep door Leonie.

Lieve dappere deelnemende vrouwen van het vrouwenweekend Gateway to Heaven,

Dit is een boodschap vanuit de hemel, die Leonie voor jullie ontvangt. [Read more…]