Het 3e Hemelse Wonder – Jouw Innerlijke Waarheid

Wow, vandaag mocht ik het derde Hemelse Wonder downloaden vanuit de hemel. Een prachtige Paasboodschap voor vrouwen, voor meer licht in de wereld! Geniet er van. Ik wens je een vrolijk Pasen!

‘Dappere vrouwen in de wereld,

Dit is Aïsha, de woordvoerder van 27 vrouwenzielen met een boodschap voor alle vrouwen in de wereld en in het bijzonder voor de 27 vrouwen die mee zullen reizen naar Rennes le Chateau van 1-5 mei 2014.

Het licht in jezelf

lichtPasen is het feest van het licht. Voor velen van jullie is het soms nog lastig om bij het licht in jezelf uit te komen. Jullie worden geplaagd door sombere gedachten, over jezelf of over de situatie waar je in verkeert. Lees deze laatste zin opnieuw, want er zijn slechts twee woorden die ervoor zorgen dat jullie het licht in jezelf niet kunnen zien en dat zijn de ‘sombere gedachten’. Het leven geeft jullie de contrasten die jullie nodig hebben om ook de lichtheid ervan te kunnen ontdekken en te ervaren. Zonder contrasten zou het leven vlak en grijs zijn en hoewel dat soms ook rust geeft, verlangen de meesten van jullie toch naar meer beweging. De ziel wil alles van het mens-zijn ervaren en daar in kunnen rusten. De grootste uitdaging van het mens zijn ligt dan ook in de overgave aan het leven.

Overgave aan het leven

Overgave is een wat jullie noemen vrouwelijk aspect van het mens zijn. Het betekent meegaan met de stroom die het leven biedt, als water dat zich aanpast en om alles heen vloeit. Tegelijkertijd vraagt het leven als mens om ook vanuit de diepste kern van jouw wezen te leven. Wie ben jij als mens en waar sta je voor? Wat wil jij uitdragen? Wat is jouw innerlijke waarheid? We kunnen jullie zeggen dat als je jouw innerlijke waarheid spreekt vanuit de liefde in je hart, in verbinding met je omgeving, het licht vanzelf naar je toe zal stromen.

Dit is dan ook het Derde Hemelse wonder:

‘The more you speak your inner truth from your heart, with love to the world around you, the lighter your life will be.’

innertruthVeel vrouwen zijn bang om hun innerlijke waarheid voluit te spreken. Ze zijn zo gewend om zich aan te passen aan wat de wereld van hen wil dat zij soms zelfs vergeten te onderzoeken wat hun eigen innerlijke waarheid is. Dit is een collectief gegeven dat erom vraagt om bevrijd te worden. Iedere vrouw mag dit zelf doen, zij mag zelf deze reis naar de waarheid van haar hart maken. Mens zijn houdt in dat je een mening hebt, dat je een set van kwaliteiten hebt die jou uniek maken en de ziel vraagt er om dat je jouw talenten leeft en geeft aan de wereld om je heen. Wij vragen jullie om naar binnen te gaan en vraag je hart wat jij hebt te schenken aan jezelf en aan de wereld.

Veel vrouwen vinden het moeilijk om in de kern van hun hart te komen. Ze hebben grootste gedachten over hoe ze dat kunnen bereiken en hoe ze de weg naar hun levensmissie kunnen vinden. Lieve vrouwen, het is zoveel eenvoudiger dan jullie kunnen denken. Er is maar een ding belangrijk en dat is het antwoord op de vraag: Waar word ik blij van? Als jullie doen waar je blij van wordt, ieder moment van de dag en jullie leven in het hier en nu, in verbinding met je hart en in het vertrouwen dat de schepping je alles biedt om alle aspecten van het mens-zijn te ervaren, dan is er niets meer nodig.

Ieder afscheid is een nieuwe geboorte

Alle aspecten van het leven als mens bevinden zicht tussen leven en dood. Soms voelt afscheid nemen van iets of iemand hetzelfde als sterven en brengt het zwaarte en verdriet met zich mee. Wij zeggen jullie dat sterven slechts het begin is van een nieuw leven in een ander vorm. Ieder afscheid is het begin van een nieuwe geboorte. Dit geldt ook voor het afscheid nemen van oude waarden en normen die niet van jou zelf zijn maar die je gedurende jouw leven hebt aangenomen als zijnde jouw waarheid.

Het spreken van jouw innerlijke waarheid

Om jouw innerlijke waarheid te ontdekken nodigen we jullie uit je te verbinden met de liefde die huist in je hart. Je hart is de plek waar geen oordeel is, geen veroordeling, geen boosheid, haat of geweld. In je hart huist de liefde en wie vanuit de liefde haar innerlijke waarheid spreekt, zal uiteindelijk licht en geluk vinden. Soms moet je als gevolg hiervan iemand even loslaten, of het zelf laten doen. We weten dat jullie vrouwen dat moeilijk vinden omdat jullie zo graag zorgen voor anderen en jullie niemand willen kwetsen en we vragen jullie in je eigen kracht te gaan staan en te geloven en te vertrouwen in de kracht van de ander. Blijf in liefdevolle verbinding met de waarheid in jezelf en wees van daaruit in liefdevolle verbinding met de ander. Het leven zal zoveel lichter zijn dan je voor mogelijk houdt. Jouw licht kan donker zijn voor een ander. Daar waar licht en donker bij elkaar komen en liefdevol naast elkaar kunnen staan, zal de eenheid ontstaan.

Het versterken van je vrouw-zijn

baarmoederTot slot lieve dappere vrouwen vragen we jullie de verbinding met je vrouw zijn te versterken. Jullie hebben allemaal een prachtig lichaam gekregen dat functioneert als een tempel voor jullie ziel. Velen van jullie hebben een eigenaardige verhouding met jullie lichaam. Jullie vergelijken je lichaam met dat van anderen of jullie onderzoeken hoe het anders zou mogen zijn waardoor jullie innerlijke onvrede ervaren.

We vragen jullie om je lichaam te benaderen als de tempel van je ziel. Iedere ziel heeft het lichaam nodig als voertuig om te bewegen en om ervaringen mee op te doen. Jullie lichaam staat in verbinding met jullie ziel en met alles dat groter is dan jullie zelf zijn. Ieder lichaam is daarom precies perfect voor wat jouw ziel in het mens zijn wil ervaren. Jullie vagina is de poort naar jullie baarmoeder, daar waar het centrum van je ziel huist. Van hieruit ontstaat jullie liefdevolle kracht, de oerbron van alle levensenergie die verbonden is met het licht in je hart.

Je lichaam als tempel van je ziel

borstenJullie borsten zijn de antennes naar het universum, zij vangen alle energie op die om jullie heen is, want jullie borsten fungeren ook als een poort naar je hart. Het is niet voor niets dat jullie borsten zo’n belangrijke rol hebben in je vrouw zijn. Jullie voeden er je kinderen mee vanuit liefde. Het is de poort naar jullie seksualiteit, de bron van het leven. Als jullie teveel vanuit de anderen leven en niet vanuit jouw eigen innerlijke waarheid, zal de bron van het licht in je hart slinken. Jullie mogen je stralen liefdevol weggeven naar de wereld om je heen maar de zon in je hart voor jezelf bewaren.

We houden van jullie en we reizen met jullie mee naar het centrum van je vrouw zijn. Speel als een kind met je vrouw zijn, schep vreugde uit je vrouw zijn. Lieve vrouwen, eer het leven in jezelf en eer het leven in elkaar. Jullie zijn zusters en als zusters mogen jullie genieten van alles wat het leven je te bieden heeft. Leef jouw innerlijke waarheid vanuit liefde en de wereld zal zoveel lichter zijn. We wensen jullie en ons een plezierige en vreugdevolle reis naar Rennes le Chateau.’

Neem gerust een kijkje bij de speciale Facebook Groep Gateway to Heaven en verbind je met de vrouwen die mee zijn gegaan. 

Speak Your Mind

*