Brandon Bays – Emotionele en Spirituele heling

Ken je Brandon Bays, de vrouw die zichzelf genas van een tumor in haar buik ter grootte van een basketbal? Ze heeft er een boek over geschreven: de helende reis. Gisteren was ze in Nederland en gaf ze een lezing. Het was bijzonder om er bij aanwezig te zijn en om haar te horen vertellen over haar werk en missie.

Toen ik in maart dit jaar ontdekte dat ik borstkanker had, ging ik tijdens meditaties met mijn lichaam in gesprek. Of beter gezegd: met mijn ziel, of het wezen dat ik werkelijk ben. Toen ik als het ware in mijn tumor dook kreeg ik exact dezelfde boodschap als Brandon destijds kreeg: ‘This is a wake up call.’ Maar ook: ‘You are supported.’ Ik wist toen niets van het boek van Brandon en de manier waarop zij met zichzelf aan de slag was geweest. Dat boek las ik pas vele weken later.

Gisteren kreeg ik op een bijzondere wijze opnieuw bevestiging over de manier waarop ik mijn genezing op spiritueel en emotioneel gebied heb aangepakt. Brandon vertelde over de vele mensen die zij de afgelopen negentien jaar begeleid had en die genezen waren zonder operatie, bestraling of chemotherapie. Een van de verhalen trof mij in het bijzonder. Dat was over de man die ontdekte dat het niet zijn oude pijn en zijn trauma was dat zijn lichaam in zich droeg, maar de pijn van zijn moeder die in de oorlog in een Jappenkamp had gezeten. Zij praatte er nooit over en het trauma was op cellulair niveau overgedragen van moeder op zoon die er kanker van kreeg.

Cellulair geheugen

Het cellulair geheugen strekt dus verder dan ons eigen lichaam en kan van generatie op generatie worden doorgegeven. Deepak Chopra beschrijft dat heel mooi in zijn boek Quantumgenezing. Het is ook precies hetgeen ik ervoer tijdens mijn helingssessies. Want de boodschappen van mijn tumor hadden te maken met onverwerkte gebeurtenissen uit de vrouwenlijn van mijn moeder en de manier waarop zij hierdoor met mij als kind was omgegaan. Ook mijn moeder praat niet over wat haar is overkomen. Dat is haar goed recht en dat respecteer ik.

Toch is het fijn om te weten dat ik niet de enige ben. Dat er meer mensen zijn met dergelijke ervaringen. Dat het hoort bij de tijd waarin we leven waarbij de aarde zich opmaakt voor een andere energie waarbij meer ruimte is voor liefde en compassie. Daarvoor is het belangrijk dat donkere zaken aan het licht komen. Dat zien we in het groot in de wereldgebeurtenissen en dat zien we in het klein in ons persoonlijke leven, zoals in het mijne.

Emotionele heling

Ik ben dankbaar voor het prachtige werk van Brandon en de manier waarop zij dit uitdraagt in de wereld. Het was heerlijk om te merken dat zij tijdens een geleidemeditatie en visualisatie precies hetzelfde deed als ik en wat ik soms doe met mijn klanten. Wat mij betreft is het belangrijk dat er in de wereld veel meer aandacht komt voor de spirituele en emotionele heling van mensen. Niet alleen wat betreft kanker maar ook voor andere ziekten en kwalen.

Gisteren ontdekte ik bijvoorbeeld dat er nog boosheid in mijn schouder zit, van een oud ongeluk dat ik in de jaren negentig gehad heb. Als ik de boosheid vanuit zachtheid kan zien en volledig kan ervaren zonder oordeel, kan mijn lichaam het loslaten. Het lichaam is zo wijs en alle antwoorden zitten in ons zelf. We hoeven er alleen maar voor open te stellen, naar binnen te gaan en te leren luisteren.

PS: op zondagavond 13 november ben ik te zien in een televisie-uitzending van VPRO-thema over kanker en zelfmanagement. Daar hoor je meer over de manier waarop ik mijn genezingsproces met borstkanker ben aangegaan en de keuzes die ik gemaakt heb ten aanzien van de genezing. Hier lees je er meer over. 

Speak Your Mind

*