Rouwverwerking

Hand in hand op bank met mijn moeder. Ik kijk naar haar spitse gezicht. Haar ogen staan doffer dan normaal. ‘Het is niet anders,’ zegt ze, refererend naar mijn vader. Een jaar geleden is het nu dat we afscheid van hem namen. Het verdriet om zijn gemis is zichtbaar en voelbaar. Wat ziet ze er breekbaar uit. Ik heb met haar te doen.

Energie

Ik voel haar energie door mijn hand stromen. Ineens word ik me bewust van de energie tussen onze handen. Ik herken hem van mijn voormalige geliefde. Als ik met hem hand in hand liep, of als hij een hand op mijn been legde, kwam ik helemaal tot rust. Dan ontspande mijn hele lichaam zich, als vanzelfsprekend. Ik raakte er aan verslaafd. Nu ik hem al een tijdje niet meer gevoeld heb, herken ik het als de energie van mijn moeder. Het is een van de weinige keren dat ik hand in hand zit met haar. Want fysieke liefde, dat heb ik als kind van haar nooit mogen ontvangen. Nu, de laatste jaren doen we dat wel. Een knuffel. En dan nu, hand in hand. [Lees meer…]

De wederopbouw van Atlantis en de zwarte parel

heart-in-handsAfgelopen week zat ik in België, aan het bed van mijn lief die geopereerd werd aan zijn hart. Maanden van zorg waren er aan vooraf gegaan, op zoek naar de beste behandelmethode voor vernauwingen in de kransslagaderen van zijn hart. Wat voor de een waarheid is, hoeft voor de ander niet te kloppen. Wat kies je? Een standaard operatie of een andere weg? Onze zoektocht leidde ons naar een complementaire behandeling van healing, voeding en een speciale hartoperatie via een nieuwe, geavanceerde techniek in Belgie, door dokter Alaaddin Yilmaz.

Helingsprocessen op zielsniveau

Als multidimensionale vrouw, ontmoette ik prachtige helingsprocessen op zielsniveau. Door mijn eigen genezingsproces van borstkanker in 2011 is mijn bewustzijn geopend en heb ik ontdekt dat liefde verder gaat dan we denken. Met veel mannen en vrouwen ben ik op zielsniveau op een bijzondere manier verbonden. Ook nu waren er prachtige schatten aan zielservaringen, waarvan ik er een paar wil delen.

De zwarte parel – jouw waarheid spreken

zwarte_parelDe dag voor de operatie hadden we de laatste healingsessie van de Israëlische healer Haggai Katz die energetische operaties uitvoert met, jawel, buitenaardse wezens. Terwijl mijn lief behandeld werd, keek ik mee vanuit andere dimensies. Ineens zag ik zijn overleden moeder bij hem zitten. Het was alsof ik in de toekomst keek. Terwijl het hart geopend werd, plantte zij daar een zwarte parel in. Vanuit de zwarte parel verspreidde zich een gigantisch gouden licht vanuit zijn hart naar de wereld toe. Het was alsof de hartsenergie vernieuwd werd. De parel stond symbool voor het spreken van de eigen waarheid. Dat wat zij zelf in haar leven niet had kunnen volbrengen, gaf zij op deze bijzondere wijze door aan haar zoon.

Als je leeft met een open hart en zoveel liefde voelt voor de mensen om je heen, vergeet je soms de liefde voor jezelf, simpelweg omdat je niemand wilt kwetsen. Zijn moeder bracht de herinnering aan het belang van het uitspreken van je eigen waarheid, vanuit de liefde voor jezelf. Niet vanuit het ego dat verlangt naar macht en controle, maar vanuit de waarheid van je eigen hart. Vanuit de liefde voor jezelf, jouw innerlijk weten, dat weet wat goed voor jou is. Het was heel bijzonder om dit te mogen aanschouwen.

Herbronnen

medicijnwielDe eerste drie uur van de 9 uur durende operatie, zat ik samen met Mia en Marco van het Bed & Breakfast in Hasselt dat ik had gehuurd, in hun herbronningsruimte. In het midden lag een medicijnwiel van kristallen dat symbool stond voor het genezingsproces van mijn lief. Het was fijn om zo samen met mensen in aandacht en liefde aanwezig te zijn en op afstand mee te kijken met de operatie. De mooiste beelden waren die van de dag na de operatie, toen ik in zijn hart de heropbouw van Atlantis zag, de verzonken stad. De stad was helemaal van goud, alles was van goud, zelfs de mensen die de stad aan het opbouwen waren. Hier lees je het oorspronkelijke verhaal van Atlantis

De wederopbouw van Atlantis

Het mooiste dat ik zag was dat iedereen die de stad aan het opbouwen was, precies leek te weten wat hij of zij moest doen. De een bouwde een toren, de andere sjouwde met een kruiwagen, iedereen was  druk bezig en mensen liepen allemaal door elkaar heen, zonder te botsen. Alles ging in een razend tempo en vanuit moeiteloosheid, en de stad herrees in no time tot een prachtig gouden geheel. Het was alsof de beelden me wilden zeggen; maak je geen zorgen, wij cellen van zijn hart weten precies wat we moeten doen om alles perfect in orde te krijgen. In onze uniciteit staan we samen sterk en kunnen we alles, zelfs meer dan mogelijk is!

Leef je talent, leef vanuit je hart!  

AtlantisAls alle mensen zo zouden leven, vanuit zijn of haar talent, zich niet bezig houdend met anderen maar in verbinding met anderen, wat zouden we dan toch tot stand kunnen brengen?  Werken met licht en liefde, vanuit een betere band met elkaar en met de aarde, samen werken aan de bevrijding van overheersing op allerlei gebieden. Zo kan de mensheid weer terug naar zijn oorspronkelijke staat:als kinderen van Atlantis, als bron van licht. Durf jouw waarheid te spreken, de waarheid van het licht van jouw hart.

Soms blijkt genezing van een heftige ziekte een unieke weg te zijn naar bevrijding van het licht. Ik ben dankbaar en verwonderd dat ik onderdeel en getuige mocht zijn van dit prachtige helingsproces.

Het 3e Hemelse Wonder – Jouw Innerlijke Waarheid

Wow, vandaag mocht ik het derde Hemelse Wonder downloaden vanuit de hemel. Een prachtige Paasboodschap voor vrouwen, voor meer licht in de wereld! Geniet er van. Ik wens je een vrolijk Pasen!

‘Dappere vrouwen in de wereld,

Dit is Aïsha, de woordvoerder van 27 vrouwenzielen met een boodschap voor alle vrouwen in de wereld en in het bijzonder voor de 27 vrouwen die mee zullen reizen naar Rennes le Chateau van 1-5 mei 2014.

Het licht in jezelf

lichtPasen is het feest van het licht. Voor velen van jullie is het soms nog lastig om bij het licht in jezelf uit te komen. Jullie worden geplaagd door sombere gedachten, over jezelf of over de situatie waar je in verkeert. Lees deze laatste zin opnieuw, want er zijn slechts twee woorden die ervoor zorgen dat jullie het licht in jezelf niet kunnen zien en dat zijn de ‘sombere gedachten’. Het leven geeft jullie de contrasten die jullie nodig hebben om ook de lichtheid ervan te kunnen ontdekken en te ervaren. Zonder contrasten zou het leven vlak en grijs zijn en hoewel dat soms ook rust geeft, verlangen de meesten van jullie toch naar meer beweging. De ziel wil alles van het mens-zijn ervaren en daar in kunnen rusten. De grootste uitdaging van het mens zijn ligt dan ook in de overgave aan het leven.

Overgave aan het leven

Overgave is een wat jullie noemen vrouwelijk aspect van het mens zijn. Het betekent meegaan met de stroom die het leven biedt, als water dat zich aanpast en om alles heen vloeit. Tegelijkertijd vraagt het leven als mens om ook vanuit de diepste kern van jouw wezen te leven. Wie ben jij als mens en waar sta je voor? Wat wil jij uitdragen? Wat is jouw innerlijke waarheid? We kunnen jullie zeggen dat als je jouw innerlijke waarheid spreekt vanuit de liefde in je hart, in verbinding met je omgeving, het licht vanzelf naar je toe zal stromen.

Dit is dan ook het Derde Hemelse wonder:

‘The more you speak your inner truth from your heart, with love to the world around you, the lighter your life will be.’

innertruthVeel vrouwen zijn bang om hun innerlijke waarheid voluit te spreken. Ze zijn zo gewend om zich aan te passen aan wat de wereld van hen wil dat zij soms zelfs vergeten te onderzoeken wat hun eigen innerlijke waarheid is. Dit is een collectief gegeven dat erom vraagt om bevrijd te worden. Iedere vrouw mag dit zelf doen, zij mag zelf deze reis naar de waarheid van haar hart maken. Mens zijn houdt in dat je een mening hebt, dat je een set van kwaliteiten hebt die jou uniek maken en de ziel vraagt er om dat je jouw talenten leeft en geeft aan de wereld om je heen. Wij vragen jullie om naar binnen te gaan en vraag je hart wat jij hebt te schenken aan jezelf en aan de wereld.

Veel vrouwen vinden het moeilijk om in de kern van hun hart te komen. Ze hebben grootste gedachten over hoe ze dat kunnen bereiken en hoe ze de weg naar hun levensmissie kunnen vinden. Lieve vrouwen, het is zoveel eenvoudiger dan jullie kunnen denken. Er is maar een ding belangrijk en dat is het antwoord op de vraag: Waar word ik blij van? Als jullie doen waar je blij van wordt, ieder moment van de dag en jullie leven in het hier en nu, in verbinding met je hart en in het vertrouwen dat de schepping je alles biedt om alle aspecten van het mens-zijn te ervaren, dan is er niets meer nodig.

Ieder afscheid is een nieuwe geboorte

Alle aspecten van het leven als mens bevinden zicht tussen leven en dood. Soms voelt afscheid nemen van iets of iemand hetzelfde als sterven en brengt het zwaarte en verdriet met zich mee. Wij zeggen jullie dat sterven slechts het begin is van een nieuw leven in een ander vorm. Ieder afscheid is het begin van een nieuwe geboorte. Dit geldt ook voor het afscheid nemen van oude waarden en normen die niet van jou zelf zijn maar die je gedurende jouw leven hebt aangenomen als zijnde jouw waarheid.

Het spreken van jouw innerlijke waarheid

Om jouw innerlijke waarheid te ontdekken nodigen we jullie uit je te verbinden met de liefde die huist in je hart. Je hart is de plek waar geen oordeel is, geen veroordeling, geen boosheid, haat of geweld. In je hart huist de liefde en wie vanuit de liefde haar innerlijke waarheid spreekt, zal uiteindelijk licht en geluk vinden. Soms moet je als gevolg hiervan iemand even loslaten, of het zelf laten doen. We weten dat jullie vrouwen dat moeilijk vinden omdat jullie zo graag zorgen voor anderen en jullie niemand willen kwetsen en we vragen jullie in je eigen kracht te gaan staan en te geloven en te vertrouwen in de kracht van de ander. Blijf in liefdevolle verbinding met de waarheid in jezelf en wees van daaruit in liefdevolle verbinding met de ander. Het leven zal zoveel lichter zijn dan je voor mogelijk houdt. Jouw licht kan donker zijn voor een ander. Daar waar licht en donker bij elkaar komen en liefdevol naast elkaar kunnen staan, zal de eenheid ontstaan.

Het versterken van je vrouw-zijn

baarmoederTot slot lieve dappere vrouwen vragen we jullie de verbinding met je vrouw zijn te versterken. Jullie hebben allemaal een prachtig lichaam gekregen dat functioneert als een tempel voor jullie ziel. Velen van jullie hebben een eigenaardige verhouding met jullie lichaam. Jullie vergelijken je lichaam met dat van anderen of jullie onderzoeken hoe het anders zou mogen zijn waardoor jullie innerlijke onvrede ervaren.

We vragen jullie om je lichaam te benaderen als de tempel van je ziel. Iedere ziel heeft het lichaam nodig als voertuig om te bewegen en om ervaringen mee op te doen. Jullie lichaam staat in verbinding met jullie ziel en met alles dat groter is dan jullie zelf zijn. Ieder lichaam is daarom precies perfect voor wat jouw ziel in het mens zijn wil ervaren. Jullie vagina is de poort naar jullie baarmoeder, daar waar het centrum van je ziel huist. Van hieruit ontstaat jullie liefdevolle kracht, de oerbron van alle levensenergie die verbonden is met het licht in je hart.

Je lichaam als tempel van je ziel

borstenJullie borsten zijn de antennes naar het universum, zij vangen alle energie op die om jullie heen is, want jullie borsten fungeren ook als een poort naar je hart. Het is niet voor niets dat jullie borsten zo’n belangrijke rol hebben in je vrouw zijn. Jullie voeden er je kinderen mee vanuit liefde. Het is de poort naar jullie seksualiteit, de bron van het leven. Als jullie teveel vanuit de anderen leven en niet vanuit jouw eigen innerlijke waarheid, zal de bron van het licht in je hart slinken. Jullie mogen je stralen liefdevol weggeven naar de wereld om je heen maar de zon in je hart voor jezelf bewaren.

We houden van jullie en we reizen met jullie mee naar het centrum van je vrouw zijn. Speel als een kind met je vrouw zijn, schep vreugde uit je vrouw zijn. Lieve vrouwen, eer het leven in jezelf en eer het leven in elkaar. Jullie zijn zusters en als zusters mogen jullie genieten van alles wat het leven je te bieden heeft. Leef jouw innerlijke waarheid vanuit liefde en de wereld zal zoveel lichter zijn. We wensen jullie en ons een plezierige en vreugdevolle reis naar Rennes le Chateau.’

Neem gerust een kijkje bij de speciale Facebook Groep Gateway to Heaven en verbind je met de vrouwen die mee zijn gegaan. 

Vertrouwen – Het eerste Hemelse Wonder – Channeling

circleofwomenMijn boodschappen uit de hemel beginnen concrete vormen aan te nemen. Afgelopen weken mocht ik in drie gedeelten een channeling ontvangen voor de groep van 27 vrouwen die mee zullen gaan naar het vrouwenweekend ‘Gateway to Heaven’ van 1-5 mei in Rennes le Chateau. Tot aan het weekend mag ik in totaal 5 Hemelse Wonderen ontvangen voor de groep vrouwen. Op dit moment is het deelnemersaantal 9. We zitten dus nog niet aan de 27, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we uiteindelijk met 27 vrouwen zullen eindigen. Het eerste Hemelse Wonder gaat over Vertrouwen. In onderstaande channeling voor de groep lees je er alles over.

1) The more you trust the Universe, the more the Universe will take care of you.

HET EERSTE HEMELSE WONDER – Channeling voor de groep door Leonie.

Lieve dappere deelnemende vrouwen van het vrouwenweekend Gateway to Heaven,

Dit is een boodschap vanuit de hemel, die Leonie voor jullie ontvangt. [Lees meer…]

Psychose of Spirituele Crisis?

Voor de vierde keer in mijn leven, of beter gezegd sinds de start van mijn genezingsproces van borstkanker in 2011, belandde ik dit jaar in een ‘psychose’. Althans, zo benoemden mijn huisarts en de psychiater het die ik de eerste keer raadpleegde. Toegegeven: dat plakplaatje zit me niet lekker, het is meer dan dat. In diverse artikelen op internet wordt het een spirituele crisis genoemd.

Een Buiten-gewone Spirituele Reis

Zelf ervaar ik het eerder als een Buiten-gewone Spirituele Reis: ik bevind me in een wereld die plaatsvindt buiten de ‘gewone wereld’ maar tegelijkertijd ervaar ik dat ik midden in het leven sta. Het plakplaatje ‘psychose’ voldoet voor mij niet aan wat ik persoonlijk ervaren heb. Iedere spirituele crisis die ik ervaren heb, is helend voor mij en het brengt het mij tal van positieve dingen in mijn leven waarmee ik ook anderen van dienst kan zijn. Zo heb ik door deze ervaringen een helderziendheid, heldervoelendheid en helderhorendheid ontwikkeld die ik intuïtief inzet bij de begeleiding van mijn klanten op het gebied van relatiecoaching bij ingewikkelde liefdesrelaties.

Zorgen van de mensen om me heen

samenOp Facebook deelde ik mijn ervaringen. Ze ontstaan bij mij na een reeks van bijzondere en indrukwekkende ontmoetingen met mensen en ervaringen waarbij ik mijn grenzen verleg, gecombineerd met een verhoging van bewustzijn en het daardoor niet kunnen slapen. Vooral dat laatste is voor mij de grootste boosdoener. ‘Hou me voor een lange periode uit mijn slaap, en ik ben in staat om een moord te bekennen die ik niet gepleegd heb,’ riep ik vroeger. Dat is gelukkig nooit gebeurd, omdat ik niet door kwaadwillende mensen omringd ben, maar door mensen die van me houden.

Veel mensen in mijn omgeving die ‘het zagen gebeuren’ of die deelgenoot werden van mijn buitengewone staat van bewustzijn, maakten zich zorgen. [Lees meer…]

Leven in een orgastische staat

divineLeven in een orgastische staat. Dat zinnetje komt ergens door tijdens onze voorbereidingsweek op het vrouwenweekend in mei in Rennes le Chateau in Frankrijk. ‘Leuke titel voor een boek’ grap ik tegen Wim, mijn nieuwe geliefde die er samen met mij is. Twee dagen later heb ik twee ervaringen te pakken die je zou kunnen aanduiden als een gebeurtenis in een orgastische staat. Een ervan zal ik in deze blog beschrijven. Wim maakt met vrienden een wandeling in de omgeving en ik probeer de gebeurtenissen van de afgelopen week te beschrijven in blogs en op Facebook. Schrijven is voor mij een manier om te ontladen maar ik voel ook dat ik dingen pas echt los kan laten als ik ze gedeeld heb met de wereld. Alsof er dan pas weer ruimte ontstaat voor nieuwe ervaringen.

Synchroniciteit

Terwijl ik schrijf over het bezoek aan de Maria Magdalena grot, ontvang ik een mail van een klant die zich aanmeldt voor ons vrouwenweekend in mei. Zal ik je registreren, vraag ik haar via de mail. ‘Ja’, schrijft ze terug, ‘ik voel nu zoveel energie, zou dat kunnen omdat ik nu al energetisch verbinding maak met de reis? Ik voel dat er echt wat staat te gebeuren. Terwijl ik haar antwoord lees voel ik haar energie in mijn lichaam. Mijn rug krult zich, het is  alsof [Lees meer…]

cadeautjes van het leven

‘Suzanna van de Hunnen is dood’ bericht mijn lief me via whatapp. Ik lees het bericht in de kleedkamer van het zwembad en barst spontaan in huilen uit. Ik ken Suzanna via Twitter en voel me met haar verbonden. Terwijl ik voel hoe de tranen spontaan over mijn wangen rollen staar ik naar het plafond en denk ik aan de video van Suzanna die ik laatst zag: liggend in een hangmat, starend naar de bomen, zich een voelend met de natuur en de vogels. Vrede voelend in een doodziek lijf. Zo indrukwekkend!

Suzanna

Een missie voor Suzanna

Suzanna kreeg in 2005 eierstokkanker en een jaar later krijgt ze het bericht dat ze was uitbehandeld en hooguit nog twee jaar te leven had. Ze weigerde de voorgestelde chemo-behandelingen en richtte zich op de kwaliteit van het leven. In 2011 schreef ze het boek ‘Stervensdruk, geen tijd om dood te gaan.’ Nu is het dan toch zo ver…. In Haar missie om de dood gewoon bespreekbaar te maken, is ze wat mij betreft geslaagd.

 

Weer vrouw zijn na borstkanker

Vanochtend hing ik aan de telefoon met een van de deelnemers van ons weekend ‘Weer vrouw zijn na borstkanker’ dat mijn collega Cindy Bucher en ik gaan geven van 7 t/m 9 juni. [Lees meer…]

Afscheid nemen bestaat niet

afscheidVandaag was ik op de begrafenis van de broer van een van mijn beste vriendinnen. Hij overleed 5 weken na de diagnose kanker, net zoals bij mijn broer Jan twee jaar geleden. Een oneerlijke strijd die niet te winnen viel. Wat laat hij veel mensen achter. Wat was vandaag er veel licht in de kerk.

Afgelopen weekend was weer zo’n bizarre Pasen dat in het teken stond van afscheid nemen.
Dit gedicht wat vandaag werd voorgelezen wil ik graag delen, omdat het zo mooi is en het troost geeft: [Lees meer…]

Mijn ervaringsverhaal in een boek!

gezond_hartLeuk, gezondheidscoach Ard Pisa heeft me gevraagd mee te werken aan een boek over kanker, als ervaringsdeskundige. Binnen een dag was het geregeld, dankzij de vele informatie op mijn website mijngenezing.com. Over zijn visie op kanker kun je dit artikel lezen. http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/gastcolumns/het-verzwegen-verhaal-over-onze-gezondheid/

Het boek (bijna klaar) vertelt wat kanker eigenlijk is, enerzijds op basis van wetenschap en anderzijds energetisch en emotioneel bekeken, wat nog niet wetenschappelijk bewezen kan worden. Maar daar gaat het wat Ard betreft niet alleen om. Het groeiend aantal ervaringen van mensen is volgens hem enorm en uiteindelijk gaat het om geloven en niet om wetenschap. Het boek geeft alle info over kanker in begrijpelijke taal en laat zien dat we voor 95% het zelf in de hand hebben. Maximaal 5% is genetisch bepaald, maar dan betekent dat ook nog niet dat iemand het echt gaat krijgen.  Het boek wordt geillustreerd met verhalen van professionals uit de alternatieve hoek, patienten, ex patienten met ervaringen in het alternatieve circuit en overleden helden.

Ik ben blij dat ik met mijn ervaringen een bijdrage mag leveren aan dit boek. Niet iedereen is echter gezegend met het vermogen om te genezen van kanker. [Lees meer…]

Afscheid nemen van het oude en het nieuwe verwelkomen

tweelingvlamAfgelopen week nam ik afscheid van een grote liefde, mijn tweelingvlam. Vorig jaar kwam hij in mijn leven in een tantraweekend, waarbij het de gewoonte is om na zo’n weekend elkaar weer los te laten en door te gaan met je leven. Door ons samenzijn werd in dat weekend mijn seksualiteit opnieuw geboren. Die was na de behandelingen van mijn genezingsproces van borstkanker namelijk vrijwel volledig verdwenen. Onze lichamen reageerden energetisch als een waanzinnige op elkaar.

Eenmaal thuis werd ik midden in de nacht wakker en voelde ik mijn lichaam nog steeds reageren. Ik zag beelden van een man een een vrouw, samen op een brug boven een rivier. Wat gingen ze doen? Toen hoorde ik de stem van mijn ziel die riep: ‘Hij is je man. Jij moet hem vragen want hij is bang om afgewezen te worden.’ Wat zeg je? De stem bleef de boodschap herhalen. Ik was verward, want het was niet wat ik geleerd had over tantra en het was zeker niet wat hij aangegeven had bij het afscheid. Want mijn tweelingvlam was getrouwd en had hele duidelijke grenzen over wat wel en niet kon.

Grenzen verleggen

Sja. Daar zat ik dan met mijn grote dilemma. [Lees meer…]